ΥΗΕ Ταυρωπού

Πρόκειται για ένα θεσσαλικό έργο πολλαπλού σκοπού, που ένα τμήμα του (Φράγμα-τεχνητή λίμνη) βρίσκεται στα Άγραφα, στην κεντρική και ανατολική Πίνδο και αξιοποιεί υδατικούς πόρους της λεκάνης Αχελώου (ΛΑΠ GR15), ενώ ένα άλλο τμήμα του (Υδροηλεκτρικός σταθμός και αρδευτικό έργο) βρίσκεται στη λεκάνη Πηνειού (ΛΑΠ GR16) του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΥΔ 08).
Ο ταµιευτήρας του Ταυρωπού (ή Μέγδοβα), είναι πιο γνωστός ως λίµνη Πλαστήρα. Το νερό του χρησιµοποιείται για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας,  για την ύδρευση της Καρδίτσας και άλλων οικισµών και για την άρδευση τμήματος του θεσσαλικού κάµπου, κυρίως στο Νοµό Καρδίτσας.

Στη δεκαετία του 1990 η λίµνη, λόγω της φυσικής οµορφιάς του τοπίου της, άρχισε να αναπτύσσεται τουριστικά και έτσι προστέθηκε και η τουριστική - χρήση αναψυχής, µε αποτέλεσµα να απαιτείται ιδιαίτερη διαχείριση του ταµιευτήρα.

Ορισμένα χαρακτηριστικά video της πανέμορφης λίμνης στα παρακάτω link :

https://www.youtube.com/watch?v=lmsuhaR2vCs

https://www.youtube.com/watch?v=lmsuhaR2vCs&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=aKPGUKRi7F0

https://www.youtube.com/watch?v=94kGfQcsn6w

https://www.youtube.com/watch?v=WmiHFPziEEA

https://youtu.be/-7mHKgSpG0w

Η όμορφη αυτή περιοχή του τόπου μας, που αποτελεί ένα υπόδειγμα αγαστής σύμπλευσης της τεχνολογίας, της αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και της εξυπηρέτησης βασικών ανθρωπίνων αναγκών, αναδεικνύεται και μέσα από το ενδιαφέρον αφιέρωμα για την Λίμνη Πλαστήρα και το σημαντικό υδροηλεκτρικό έργο, που θα βρείτε στο παρακάτω link :

http://karditsas.blogspot.gr/p/blog-page_3142.html?spref=fb

 

Φωτογραφίες: