ΥΗΕ Συκιάς

Το Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Συκιάς κατασκευάζεται επί του ποταμού Αχελώου στο σημείο συμβολής του με τον ποταμό Κουμπουργιανίτικο, στα όρια των νομών Καρδίτσας και Άρτας. Ξεκίνησε το 1996, έχουν γίνει εργασίες ύψους 185 εκατομ. ευρώ και φυσικό αντικείμενο περίπου 60%. Την περίοδο αυτή έχουν σταματήσει οι εργασίες στο φράγμα Συκιάς λόγω της εμπλοκής με το ΣτΕ, ενώ απαιτούνται για την ολοκλήρωση του φράγματος άλλα 150 εκατ. €. Αποτελείται από :

Ι.  Το φράγμα Συκιάς,

ΙΙ. Τον υδροηλεκτρικό σταθμό Συκιάς* και

ΙΙΙ. Τον υδροηλεκτρικό σταθμό Πευκοφύτου* 

*  (Δεν έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται μέχρι σήμερα οι δύο υδροηλεκτρικοί σταθμοί αρμοδιότητας ΔΕΗ)

Σχετικά δημοσιεύματα :

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (31/1/2017) - ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ - «Πράσινο» από Σπίρτζη για το φράγμα Συκιάς

Φωτογραφίες: 
Φράγμα Συκιάς
Φράγμα Συκιάς