ΥΗΕ Σμοκόβου

Πρόκειται για ένα θεσσαλικό έργο πολλαπλού σκοπού, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας  (ΥΔ 08). Η συνολική λεκάνη τροφοδοσίας του ταμιευτήρα έχει έκταση 376.6 km2 και η περιοχή που προβλέπεται να αρδευτεί μέσω μόνιμων κλειστών δικτύων και προσωρινών έργων έχει έκταση 258.2 km2. Από τον ταμιευτήρα υδρεύονται και ορισμένοι κατάντη οικισμοί της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο με γενικό τίτλο "Φράγμα Σμοκόβου & συναφή έργα", εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε το 1983, άρχισε να εκτελείται το 1984 από  το ΥΠΕΧΩΔΕ, με συναρμόδιο φορέα τη   ΔΕΗ (Δ/νση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων)  αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους έργα :

Α. Το φράγμα Σμοκόβου, και την προσαγωγό σήραγγα μεταφοράς νερού Λεονταρίου, Με το σφράγισμα της σήραγγας εκτροπής, που έγινε τον Ιούλιο του 2002, ξεκίνησε η πλήρωση του ταμιευτήρα, η οποία ολοκληρώθηκε μέσα στο 2003, με την δημιουργία της τεχνητής λίμνης Σμοκόβου.

Β. Τον Υδροηλεκτρικό σταθμό (ΥΗΣ)  στην περιοχή Λεονταρίου,

Γ. Τα αρδευτικά έργα Σμοκόβου 

Φωτογραφίες: 
Κάτοψη Φράγματος Σμοκόβου