Θυρόφραγμα Γυρτώνης

Σκοπός του έργου είναι η ταμίευση - διατήρηση σταθερής στάθμης στον Πηνειό ποταμό σε υψόμετρο + 63 μ. και η παροχέτευση με βαρύτητα, αρδευτικού νερού σε περιοχές του Ν. Λαρίσης (ακαθάριστη έκταση περίπου 160 km2) ανατολικά του Πηνειού.

Ειδικότερα προβλέπεται η πλήρωση με βαρύτητα (και όχι με άντληση όπως γίνεται σήμερα) των υφιστάμενων λιμνοδεξαμενών του ΤΟΕΒ Πηνειού και της λίμνης Κάρλας (συνολικός ετήσιος όγκος 200 hm3 ) και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας (από τα αντλιοστάσια στον Πηνειό).

Το έργο που έγινε μέσα στο Πηνειό, στο ύψος του οικισμού της Γυρτώνης, περιλαμβάνει ρουφράκτη μήκους 90 μ., πλάτους 40 μ. & ύψους 12 μ. με 10 τοξωτά θυροφράγματα (8μ Χ 6,4μ), 2,4 χιλιόμετρα διώρυγες, αναχώματα, σύστημα διόδου ψαριών  και άλλα μικρότερα έργα.

Η κατασκευή του έργου με προϋπολογισμό 38 εκατομμύρια  €,  ξεκίνησε το 2007 από την εταιρία TERNA ( έκπτωση 40%),  ολοκληρώθηκε το 2013 και παραδόθηκε προσωρινά στον ΤΟΕΒ Πηνειού για λειτουργία. 

Σχετικά βίντεο για τον Ρουφράκτη Γυρτώνης στους παρακάτω συνδέσμους :

https://www.youtube.com/watch?v=3Wwy3WeBh5Q&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=pYINSOu8jHc

Φωτογραφίες: 
Χάρτης Περιοχής Θυροφράγματος Γυρτώνης
Άποψη Στέψης Θυροφράγματος Γυρτώνης
Γενική Άποψη Θυροφράγματος Γυρτώνης
Γενική Άποψη Τεχνητής Κοίτης Πηνειού Θυροφράγματος Γυρτώνης