Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων Χώρας

Στη χώρα μας  όπου πάνω από το 85% του νερού καταναλώνεται στις αρδεύσεις, για να λύσουμε τα σοβαρά προβλήματα στην διαχείριση των υδατικών πόρων και να επιτύχουμε στα επόμενα έτη την «καλή κατάσταση» όλων των υδάτων όπως προβλέπεται στην Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 (ΟΠΥ), είναι επιτακτική η ανάγκη στρατηγικής διαχείρισης, που θα συνδέει επιτέλους την αγροτική πολιτική με την υδατική πολιτική. Η Οδηγία θεωρεί το νερό βασικό παραγωγικό συντελεστή της οικονομίας και της κοινωνίας και ως εργαλείο εφαρμογής της, χρησιμοποιεί τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΥ), που αποτελούν ένα «οδικό χάρτη», ένα σύνολο βημάτων που οδηγεί στην λήψη αποφάσεων για την διαμόρφωση πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν να πετύχουν ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική αξία του νερού. 

Τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΥ) εκτός από ένα προηγμένο εργαλείο αναμόρφωσης του πλαισίου διαχείρισης των νερών, είναι ταυτόχρονα και ένα χρήσιμο πεδίο συζήτησης & συνεννόησης  μεταξύ επιστημόνων πολλών ειδικοτήτων, χρηστών νερού, φορέων & Πολιτείας. Κρίσιμοι τομείς της οικονομίας & του περιβάλλοντος (πόσιμο νερό, ενέργεια-ΥΗΕ, γεωργία-αρδεύσεις, κ.α.) θα εξαρτώνται τις επόμενες δεκαετίες, από τα σχέδια αυτά.

Παρότι η διαδικασία κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων καθυστέρησε σημαντικά, ήδη έχει περατωθεί με την έγκριση τους για όλα τα υδατικά διαμερίσματα της χώρας. Η ολοκλήρωσή τους όμως - και η επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ -  θα καταστεί εφικτή, με την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των βασικών και συμπληρωματικών μέτρων που προβλέπονται στα ΣΔΥ.

Σχετικό Βίντεο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) : https://www.youtube.com/watch?v=k_8_zWnTvic

15/2/2023 : Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου : κυριότερες αποφάσεις - Διαχείριση του νερού: Η Επιτροπή καλεί 16 κράτη μέλη να ολοκληρώσουν την επανεξέταση των σχεδίων τους για τα ύδατα