Λεκάνη Αχελώου (ΛΑΠ GR15)

Στο Δυτικό τμήμα της Διοικητικής Περιφέρειας Θεσσαλίας αναπτύσσεται η λεκάνη απορροής του Αχελώου, ενώ στο Κεντρικό και Ανατολικό της τμήμα, η λεκάνη του Πηνειού και του Αλμυρού-Πηλίου (αντίστοιχα).  Το δυτικό τμήμα, πλούσιο σε νερά και με σημαντικά υψόμετρα (κατάλληλα για υδατοπτώσεις και παραγωγή ενέργειας), επιλέχθηκε τις δεκαετίες 50, 60, 70 από την νεοϊδρυθείσα τότε ΔΕΗ ως κατάλληλο για την ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων. Ήδη  από το 1960 κατασκευάσθηκε και λειτουργεί ο ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα, του οποίου ο ταμιευτήρας βρίσκεται στη λεκάνη Αχελώου, στον παραπόταμο Ταυρωπό ή Μέγδοβα, ενώ η υδροηλεκτρική ενέργεια παράγεται στη λεκάνη Πηνειού (πάνω από την Καρδίτσα) και στη συνέχεια τα νερά διοχετεύονται για ύδρευση και άρδευση.

Κατά τη δεκαετία του 80 άρχισε η κατασκευή των δύο επόμενων έργων, δηλαδή η Μεσοχώρα και η Συκιά,  από τα οποία η Μεσοχώρα είναι ένα αμιγώς ΥΗΕ,  που ολοκληρώθηκε ήδη από το 2001, ενώ αναμένεται πλέον η ολοκλήρωση και των διαδικασιών για την λειτουργία του (περιβαλλοντική αδειοδότηση, απαλλοτρίωση κατοικιών κατακλυζομένων, αποζημίωση θιγομένων  κλπ). 

Φωτογραφίες: 
Χάρτης έργων Άνω Αχελώου
Φράγμα Μεσοχώρας
Υδροηλεκτρικός Σταθμός Γλύστρας Μεσοχώρας
Υδροηλεκτρικός Σταθμός Γλύστρας Μεσοχώρας
Φράγμα Συκιάς
Φράγμα Συκιάς - Έξοδος Σήραγγας