Χρήση Ύδρευση

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, η ύδρευση γίνεται κυρίως από υπόγεια υδατικά συστήματα με εξαίρεση τα επιφανειακά νερά της λίμνης Σμοκόβου (ύδρευση Δ. Σοφάδων), της λίμνης Πλαστήρα (ύδρευση Δήμων Καρδίτσας – Σοφάδων – Παλαμά), του φράγματος Παναγιώτικο στους Αφέτες Μαγνησίας (ύδρευση Δήμου Νοτίου Πηλίου) και του φράγματος Μαυροματίου στον Αλμυρό Μαγνησίας (ύδρευση Δήμων Αλμυρού, Σούρπης και Πτελεού).

Τα βασικά προβλήματα που αφορούν στο πόσιμο νερό στη Θεσσαλία εντοπίζονται στην επάρκεια των υδατικών πόρων, σε ποιοτικά προβλήματα λόγω χημικής επιβάρυνσης των υπόγειων υδροφορέων, σε ποιοτική περιστασιακή επιβάρυνση υπόγειων υδροφοριών λόγω ρύπανσης καθώς και σε τεχνικά, οργανωτικά και οικονομικά προβλήματα.

Το σημερινό καθεστώς εκμετάλλευσης των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία έχει οδηγήσει σε υπεραντλήσεις των υπογείων νερών, έτσι ώστε εκτός από τους ανανεώσιμους πόρους, να μειώνονται και τα μόνιμα υπόγεια αποθέματα. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών κάλυψης των ολοένα και αυξανόμενων υδρευτικών αναγκών στο Θεσσαλικό χώρο αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

ΚΥΑ για την ποιότητα νερού ύδρευσης : ΦΕΚ ΤΒ 3525/25-5-2023

Σχετικά δημοσιεύματα

ethnos.gr (12/12/20230 - Τι αλλάζει στη διαχείριση του νερού το νέο νομοσχέδιο που καταργεί δεκάδες ΔΕΥΑ

 

Φωτογραφίες: 
Διυλιστήρια Νερού Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας
Έργα Ύδρευσης Αγιάς και Παραλίων