Χρήση - Φορείς Διαχείρισης Νερού

Τα όρια αλλά & οι δυνατότητες της ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων, καθορίζονται από μία σειρά παράγοντες, όπως η φυσική προσφορά των υδατικών πόρων, οι ανάγκες σε νερό, η ποιοτική κατάσταση τους, οι χρήστες, τα έργα αξιοποίησης τους, οι θεσμικές ρυθμίσεις, κ.α. Η διαχείριση για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να βασίζεται στην κοινή αντίληψη ότι το νερό είναι συστατικό του οικοσυστήματος, φυσικός πόρος, κοινωνικό, αλλά & οικονομικό αγαθό.

Στη χώρα μας, όπου το 85% του νερού καταναλώνεται στις αρδεύσεις, για να λύσουμε τα σοβαρά προβλήματα στην διαχείριση των υδατικών πόρων της, είναι επιτακτική η ανάγκη να συνδεθεί επιτέλους η αγροτική πολιτική με την υδατική πολιτική της. Πρέπει επιτέλους να συμφωνήσουμε αν θέλουμε αγροτική παραγωγή ή όχι, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε αγροτικά προϊόντα, ποια και σε ποιες περιοχές και αν όχι πως θα καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας μας. 

 

Δήμος Ελασσόνας (29/12/2020) - Ολοκληρώθηκε το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αρδευτών του Δήμου Ελασσόνας

Φωτογραφίες: 
Χρήσεις Νερού
Συνεργασία - Συμμετοχή Χρηστών Νερού