Φράγμα Ληθαίου Τρικάλων

Πρόκειται για έργο κατασκευής φράγματος και συναφών έργων εκτροπής, εκκενώσεως, υπερχειλίσεως και υδροληψίας, στον ποταμό Ληθαίο, στην περιοχή του οικισμού Νέας Ζωής και σε απόσταση 10 χλμ από τον  οικισμό Θεόπετρας του Δήμου Καλαμπάκας.

Το φράγμα έχει μήκος στέψεως 526,00 μ και μέγιστο ύψος 32,00 μ, (ΑΣΥ = +330,13) και αποτελείται από δύο τμήματα εκ των οποίων το ένα, μήκους 260,00 μ, είναι κατασκευή από «σκληρό επίχωμα», δηλαδή επίχωμα από αμμοχαλικώδη υλικά αναμεμειγμένα με τσιμέντο, ενώ το άλλο, μήκους 266,00 μ, είναι κατασκευή από  γαιώδη υλικά και αργιλικό πυρήνα. Από το νερό που θα ταμιεύεται στην λίμνη, ανάντη του φράγματος, προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών άρδευσης όλης της κατάντη περιοχής, έκτασης 6.000 περίπου στρεμμάτων. Περιβαλλοντική παροχή 0,02 m³/s.  Ασφαλής Ετήσια Αρδευτική Απόληψη ίση περίπου με 2,8 εκατ. κυβ. μ

Το έργο είναι (υπό κατασκευή) ημιτελές.

Φωτογραφίες: