Διαχείριση Υδάτων & Περιβάλλον

Το νερό είναι η βάση της ζωής στη Γη.  Αποτελεί βασικό παράγοντα για την υγιεινή διαβίωση και για την ανάπτυξη της οικονομίας.  Η ύπαρξη του αποτελούσε πάντοτε ένα από τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής καθώς και σημείο αναφοράς κοινωνικής οργάνωσης, διεκδικήσεων και αντιπαραθέσεων.

Ταυτόχρονα όμως το νερό είναι καθοριστικό στοιχείο για το περιβάλλον και την οικολογική ισορροπία.  Η προστασία των υδάτινων πόρων και η αειφόρος διαχείρισή του αποτελεί βασικό τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής κάθε χώρας και σε κάθε υδατικό της διαμέρισμα χωριστά.

 

 

Φωτογραφίες: 
Λειψυδρία
Νεκρά ψάρια στον Πηνειό "Ποταμό"
Προστασία Περιβάλλοντος και Γεωργικές Δραστηριότητες
Ορεινή Λίμνη
Δάσος κουκουναριάς στη Στροφυλιά - Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης
"Πράσινο Τείχος" κατά της Ερημοποίησης στην Αφρική