Άλλα Μικρά Υδατικά Έργα

- TV 10 (Μάϊος 2020) 100.000 ευρώ “ρίχνουν” Αγοραστός – Μιχαλάκης για την αναβάθμιση του φράγματος Λογγά

Φωτογραφίες: