Ένα σημαντικό video-animation για την Θεσσαλία, τον υδάτινο πλούτο της και τις προκλήσεις για το μέλλον

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της πολιτικής της για ανάδειξη των υδατικών και περιβαλλοντικών θεμάτων στην περιοχή μας, υποστήριξε την δημιουργία ενός video – animation με τίτλο «Η Θεσσαλία, ο υδάτινος πλούτος της και οι προκλήσεις για το μέλλον», το οποίο μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο του YouTube :

https://www.youtube.com/watch?v=Ig_ZXu-SjM4

Στόχος αυτής της παραγωγής είναι η ενημέρωση των πολιτών γύρω από τα κρίσιμα θέματα των υδάτων στη Θεσσαλία, η επιστημονική παρουσίαση και μια σύντομη ιστορική αναδρομή τόσο στις υποδομές του υδατικού και ενεργειακού τομέα όσο και στον τρόπο λειτουργίας τους, η ανάδειξη και τεκμηρίωση των μεγάλων περιβαλλοντικών προβλημάτων της Θεσσαλίας, η ατελέσφορη προσπάθεια για μια ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού της και τέλος η προβολή των θέσεων και διεκδικήσεων της Αυτοδιοίκησης και των άλλων φορέων και οργανώσεων της Θεσσαλίας από την Πολιτεία.

Η δομή, η γλώσσα των κειμένων και κυρίως η παράθεση πλήθους στοιχείων, γραφικών απεικονίσεων, χαρτών, φωτογραφιών αλλά και βιντεοσκόπησης χαρακτηριστικών πλάνων (με drone) των υδατικών έργων  επιτρέπουν την εύκολη κατανόηση, ακόμη και από τους μη «μυημένους», των θεμάτων που προβάλλονται στις επιμέρους ενότητες αυτού του video – animation.

Οι επισκέπτες του ιστοτόπου μας μπορούν να αναζητήσουν γενική αλλά και εξειδικευμένη πληροφόρηση για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν, επιλέγοντας τις αντίστοιχες επιμέρους ενότητες του video – animation.

Συγκεκριμένα μπορούν να δουν την ανάλυση όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με το υδατικό δυναμικό της Θεσσαλίας στις Ενότητες 1 (00’.40’’) & 2 (05’.30’’), τα ελλείμματα υδάτων και την διαχείριση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην Ενότητα 3 (21.26''), τα Σχέδια Διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας στην Ενότητα 4 (23’.46’’), την ιστορία και τις εξελίξεις γύρω από το θέμα της Κάρλας στην Ενότητα 5 (37’.03’’), την σημασία της υδροηλεκτρικής ενέργειας και τα ΥΗΕ του Αχελώου στην Ενότητα 6 (48’.21’’) και τέλος στην Ενότητα 7 (1h 10’.45’’) εκείνες τις προτάσεις διεξόδου από την κρίση που βιώνει η Θεσσαλία στα υδατικά και περιβαλλοντικά ζητήματα,  όπως αυτές προέκυψαν από συλλογικές επεξεργασίες κατά τα τελευταία χρόνια και έχουν αναδειχθεί επανειλημμένα μέσα από το ypethe.gr .

Ελπίζουμε ότι με το σημαντικό video - παραγωγή της ΠΕΔ, το ευρύ κοινό στη Θεσσαλία θα έχει την δυνατότητα να αντιληφθεί ακόμη περισσότερο την σημασία των θεμάτων αυτών για την ζωή μας και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής μας και να στηρίξει τις σχετικές πρωτοβουλίες της Αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων και των επιστημονικών οργανώσεων στην προσπάθεια που καταβάλλουν για την οικολογική και ορθολογική διαχείριση του υδάτινου πλούτου μας, ανταποκρινόμενοι στην «πρόκληση για το μέλλον».    

«Η Θεσσαλία, ο υδάτινος πλούτος της και οι προκλήσεις για το μέλλον» :

https://www.youtube.com/watch?v=Ig_ZXu-SjM4&feature=youtu.be