Τι και «τις πταίει» για τις βιβλικές καταστροφές των χειμάρρων στην Καρδίτσα και το Μουζάκι

Άλλη μία συμβουλή ενός επιστήμονα που προέρχεται από την Δημόσια Διοίκηση, με εμπειρία και γνώσεις στα θέμτα δασών και υδάτων. Ο κ. Ηλίας Ζαλαβράς, τ. δασάρχης, καταθέτει πολύτιμες απόψεις και χρήσιμα στοιχεία ιστορίας και εξέλιξης σχετικά με τον τομέα που υπηρέτησε.

Από το άρθρο του στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, προκύπτει ακόμη μία φορά ότι οι ευθύνες για τις καταστροφές από τις πρόσφατες πλημμύρες έχουν ονοματεπώνυμο, τα θέματα είναι σύνθετα και πολυπαραμετρικά και πλέον οι γενικότητες και υποσχέσεις αορίστως για "έργα" που "θα" γίνουν δεν είναι αρκετές.

Απαιτείται σοβαρή μελέτη των θεμάτων, σωστός προγραμματισμός σε βάθος πολλών ετών στο μέλλον, συστηματική διαβούλευση με φορείς (και ειδικά με εκείνους που κατέχουν τα θέματα) και βέβαια πράξεις με όσο γίνεται λιγότερες ανούσιες δηλώσεις, προβολή φωτογραφίες κ.λ.π.

Και στο θέμα αυτό δεν μπορούμε να "πετάμε την μπάλλα" στην εξέδρα με δικαιολογίες για έλλειψη αρμοδιοτήτων, γραφειοκρατία κ.α. 

 

Πηγή: 
https://www.ypethe.gr