Θετικό βήμα για την περιοχή Αγιάς η δρομολόγηση του φράγματος Αγιοκάμπου

Εκ μέρους της Επιτροπής Διεκδίκησης επίλυσης  Υδατικού προβλήματος Θεσσαλίας (Ε.Δ.Υ.ΘΕθεωρούμε πολύ σημαντική την ανακοίνωση για την δημοπράτηση του φράγματος Αγιοκάμπου  στην περιοχή Αγιάς - Ανάβρας Λάρισας, προϋπολογισμού 19 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για έργο ταμίευσης (φράγμα), η θέση του οποίου αναγνωρίστηκε στα τέλη της δεκαετίας 2000 και προετοιμάστηκε ώστε να «ωριμάσει» μελετητικά από τις αρχές της δεκαετίας 2010.  

Είναι έργο πολλαπλού σκοπού και ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή, καθώς θα αποθηκεύει έναν αξιόλογο όγκο νερού (4,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα). 

Η ολοκλήρωση του, θα πολλαπλασιάσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής με την άρδευση χιλιάδων καλλιεργούμενων στρεμμάτων, θα παρέχει αντιπλημμυρική προστασία, θα εξυπηρετεί υδρεύσεις οικισμών και θα έχει θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα (επιφανειακά και υπόγεια). 

Αν και με έργο αυτό θα ικανοποιηθούν οι υδατικές ανάγκες αποκλειστικά της συγκεκριμένης περιοχής, η υλοποίηση του δείχνει τον δρόμο που θα όφειλαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις να ακολουθήσουν και για άλλα έργα πολλαπλού σκοπού στο Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Θεσσαλίας, με ευρύτερες θετικές επιπτώσεις, όπως στην Ελασσόνα, το Μουζάκι, την Πύλη, το Νεοχώρι κλπ.

Μεσαία και  μεγάλα  έργα ταμίευσης, τα οποία οι επιστήμονες και οι φορείς, εδώ και χρόνια τα διεκδικούν, οι αρμόδιοι υπουργοί (διαδοχικών κυβερνήσεων) τα έχουν «εγκρίνει» (με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων) και με τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επίλυση του υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας. Η  αργή πορεία τους όμως και η ασυνέχεια στις πολιτικές, καθιστούν το πρόβλημα αυτό πραγματική απειλή για τον τόπο μας.

Ας σημειωθεί πως τα μόνα υδατικά  έργα που λειτουργούν στο ΥΔΘ είναι αυτό του Σμοκόβου (πριν 30 χρόνια) και της Κάρλας από την περασμένη δεκαετία, την ίδια στιγμή που οι ανάγκες στη Θεσσαλία είναι πολλαπλάσιες και την υστέρηση αυτή την «πληρώνουν» τελικά, με πολύ δραματικό τρόπο, οι υπό οικολογική κατάρρευση υπόγειοι υδροφορείς και ο πολύπαθος Πηνειός, που σε κάθε αρδευτική περίοδο «πεθαίνει» από τον βιασμό των πρόχειρων φραγμάτων και τις υπεραντλήσεις που πραγματοποιούνται υπό την ανοχή (στα όρια της αδιαφορίας) και υπό την διοικητική «κάλυψη» των οργάνων της Πολιτείας.

Εκφράζοντας λοιπόν την ικανοποίηση μας για το συγκεκριμένο έργο - βήμα προόδου, παραμένουμε σταθεροί στις διεκδικήσεις μας και ζητούμε την συνδρομή λαού και φορέων στην ικανοποίηση τους από την κυβέρνηση και τα κόμματα. 

Περισσότερες τεχνικές κ.α πληροφορίες για το φράγμα  εδώ.

 
Πηγή: 
https://www.ypethe.gr