Τα πρώτα συμπεράσματα του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων

Πολύ σημαντικά τα πρώτα συμπεράσματα που προέκυψαν από το 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγμάτων και Ταμιευτήρων όπως ανακοινώθηκαν σε πρόσφατη συνέντευξή {1} του κ. Γ. Ντουνιά, Προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) . 

Στη Θεσσαλία και ειδικά στον ιστότοπό μας τα συμπεράσματα αυτά είναι ιδιαίτερα οικεία, αφενός γιατί επανειλημμένα έχουμε αναδείξει επιστημονικές τοποθετήσεις για τα θέματα αυτά αφετέρου γιατί το οικολογικό-υδατικό μας πρόβλημα είναι το πιο σημαντικό στην περιοχή (λες και συναγωνίζεται δυστυχώς άλλα δύσκολα κοινωνικά προβλήματα π.χ. ανεργία, μετανάστευση κλπ).

Εκτός όμως από τα σημασία αυτών των έργων (φραγμάτων - ταμιευτήρων) ο κος Ντουνιάς επεσήμανε ότι η κατασκευή ενός μεγάλου ταμιευτήρα υπερέχει σημαντικά έναντι της κατασκευής πολλών μικρών, ενώ άγγιξε και το σοβαρό πρόβλημα της παρακολούθησης και της συντήρησης τους που θέλει ιδιαίτερη προσοχή και δεν είναι μόνο τεχνικό πρόβλημα αλλά αφορά και στην κοινωνία και στους κυβερνήτες μας (κεντρικά και τοπικά).

Επίσης αναφέρθηκε στον "πόλεμο" εναντίον των υδροηλεκτρικών έργων (παρότι η υδροηλεκτρική ενέργεια έχει την μικρότερη συμμετοχή στην παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου), γεγονός που μάλλον υποκρύπτει εξυπηρέτηση ανταγωνιστικών μορφών ενέργειας. Τέλος πολύ εύστοχα ο κος Ντουνιάς σχολίασε και την υπόθεση των έργων Άνω Αχελώου, «χτυπώντας το καμπανάκι» για το πρόβλημα της λειψυδρίας και επισημαίνοντας το επείγον του προβλήματος.

{1} Δηλώσεις Προέδρου Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) κ. Γ. Ντουνιά. 

- Υpaithros.gr : «Τα περισσότερα φράγματα στην Ελλάδα έχουν ανεπαρκή παρακολούθηση και συντήρηση»

http://www.ypaithros.gr/fragmata-ellada-aneparki-sintirisi/

- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ :  «Ανεπαρκής η παρακολούθηση και συντήρηση φραγμάτων»

http://www.eleftheria.gr/m/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B1/it...

Φωτογραφίες: 
Πηγή: 
https://www.ypethe.gr
www.ypaithros.gr
http://www.eleftheria.gr/