Νέα παράταση για το φράγμα Ληθαίου – Ξεκίνησε πριν 20 χρόνια και θα ολοκληρωθεί το 2024

 

Τι να πει κανείς ….και πως να σχολιάσει την σχετική είδηση στο trikkipress.gr.

Ένα έργο προϋπολογισμού μικρότερου των 10 εκατομμυρίων ευρώ (αρχικά), με σχετικά απρόσκοπτη χρηματοδότηση, σε συνθήκες πεδίου (από τεχνικής απόψεως) χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, με σκοπό να ταμιεύσει μια ποσότητα κάτι λιγότερο από 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, βαίνει ολοταχώς στην συμπλήρωση μιας εικοσαετίας από την δημοπράτηση του, στον υπερδιπλασιασμό του κόστους κατασκευής και στην διαρκή χρονική απομάκρυνση από την εξυπηρέτηση των χρηστών του νερού που θα αποθήκευε, και μάλιστα σε μια περίοδο που αυτό το αγαθό αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία.

 

Φταίνε οι υπηρεσίες θα πει κάποιος, φταίει  ο δημόσιος χαρακτήρας του έργου θα πει κάποιος άλλος, φταίνε οι μελετητές ή οι εργολάβοι γενικώς κ.ο.κ.

Και εμείς θα αναρωτηθούμε εάν οι πολιτικοί προϊστάμενοι που κατά καιρούς είχαν στην ευθύνη για  το έργο αυτό έδωσαν την δέουσα προσοχή και εάν επικέντρωσαν όσο έπρεπε στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που ενδεχόμενα προέκυψαν στην πορεία  εκτέλεσης του.

Προφανώς ποτέ δεν θα το μάθουμε....

Και ένα συμπέρασμα : Όταν οι θεσμικοί φορείς (κυβερνήσεις, αυτοδιοίκηση κλπ.) κάνουν απολογισμό για τα «έργα» τους, καλό θα ήταν να παρουσιάζουν ένα  ολοκληρωμένο ισοζύγιο   της  «προσφοράς» τους, συνυπολογίζοντας τις σοβαρές αστοχίες, τις καθυστερήσεις και όσα  δεν «έκαναν» ενώ έπρεπε να έχουν κάνει.....

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες  στους παρακάτω συνδέσμους :

Φράγμα Ληθαίου Τρικάλων 

Άρθρο (2020) - Στη μάχη των εντυπώσεων και ο Ληθαίος 

Φωτογραφίες φράγματος Ληθαίου Τρικάλων (2001 – 2012) 

Φωτογραφίες φράγματος Ληθαίου Τρικάλων (2022) 

 

Πηγή: 
https://www.ypethe.gr