«Κουτσό» το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της χώρας

Με ένα ακόμη επίκαιρο και εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο του στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισαςο γνωστός γεωπόνος - ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Φάνης Γέμτος, περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τις αδυναμίες και παραλείψεις του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης της χώρας. 

Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον σε αυτά που τόσο σωστά επισημαίνει ο κ. καθηγητής, παρά μόνο να εκφράσουμε την ελπίδα μας να εισακουσθεί από τους αρμοδίους !

Πηγή: 
https://www.ypethe.gr