Ημερίδα «Ελλειμματικό Νερό στην Ευάλωτη Γεωργία της Θεσσαλίας : Ψηφιακές Αειφορικές Εφαρμογές».

Μια ημερίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με εξαιρετικό ενδιαφέρον και τίτλο «Ελλειμματικό Νερό στην Ευάλωτη Γεωργία της Θεσσαλίας : Ψηφιακές Αειφορικές Εφαρμογές», διεξήχθη  στη Λάρισα πριν ένα μήνα. Σήμερα έχουμε την χαρά να αναρτήσουμε στον ιστότοπό μας το σύνολο των παρουσιάσεων (δες εδώ {1} τους σχετικούς συνδέσμους) που έγιναν στις 22 Φεβρουαρίου 2020 στην ημερίδα και στην οποία συμμετείχαν σημαντικοί επιστήμονες από διάφορα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Οι εισηγήσεις αυτές φωτίζουν, για μια ακόμη φορά, τον ανορθολογικό τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται σήμερα ο πρωτογενής τομέας και τις δυσκολίες αφομοίωσης της επιστημονικής γνώσης και των τεχνολογικών εξελίξεων, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την απόκλιση μεταξύ αυτών των επιτευγμάτων και της πλειοψηφίας των πρακτικών με τις οποίες ασκείται η γεωργία και η κτηνοτροφία στην χώρας μας.

Ειδικά για τη Θεσσαλία, ενόψει και της έντασης των κλιματικών διαταραχών, αναλύθηκε σε βάθος το μεγάλο θέμα της διαχείρισης των υδάτων, η ανάγκη άμεσης κάλυψης των τεράστιων διαχρονικών ελλειμάτων στην περιοχή μας και οι καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

{1} Εισηγητές - Παρουσιάσεις Ημερίδας :

1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82

(2). Νίκος Ψημμένος, Greek Life Task Force, Πράσινο Ταμείο- Το πρόγραμμα Life ως χρηματοδοτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στη Γεωργία.

(3). Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών -  Ελλειμματικό Νερό και διαχείριση υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας.

(4). Δημήτριος Ντογκούλης, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Λάρισας - Παρούσα κατάσταση στη Θεσσαλία : Ρόλος του ΓΕΩΤΕΕ

(5). Καθ. Θεοφάνης Γέμτος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας- Πλαίσιο λειτουργίας γεωργίας ακριβείας: Παραδείγματα.

(6). Καθ. Νικόλαος Δέρκας, Αντυπρύτανης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Αρδευτικά δίκτυα: Ανάγκες -  Προοπτικές.

(7). Δρ. Ελευθέριος Ευαγγέλου, Ερευνητής ΕΛΓΟ - Αζωτούχος λίπανση με συστήματα Γεωργίας ακριβείας. Αξιολόγηση πειραμάτων στη Θεσσαλία. 

(8). Γεώργιος Καρούτσος, Μετεωρολόγος, Επιστημονικό Στέλεχος 3Δ AE -  Το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού WRF.

(9). Καθ. Νικόλαος Δαλέζιος, Αφυπηρετήσας Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής: Σύστημα έγκαιρων προειδοποιήσεων ακραίων φαινομένων (EXTREMES).

(10). Δημήτριος Κυπαρισσούδας, Γεωπόνος, Επιστημονικός Συνεργάτης 3Δ AE  - Agro-alert:Προστασία της Φυτικής Παραγωγής.

(11). Καθ. Νικόλαος Δαλέζιος, Αφυπηρετήσας Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας -Ολοκληρωμένο ψηφιακό δορυφορικό σύστημα γεωργίας ακριβείας για άρδευση και λίπανση.

Πηγή: 
https://www.ypethe.gr