Η συνέντευξη του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων (ΕΓΥ) κ. Ιάκωβου Γκανούλη στον ιστότοπο ypethe.gr

Πολύ ενδιαφέρουσες και ενημερωτικές υπήρξαν οι απαντήσεις του ομότιμου καθηγητή και Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος κου Ιάκωβου Γκανούλη (δες σχετικό σύνδεσμο με το βιογραφικό του σημείωμα [1]) σε ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από τους διαχειριστές του ιστοτόπου μας με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης της χώρας. Το πλήρες κείμενο των ερωτήσεων θα βρείτε πιο κάτω [2], ενώ τις απαντήσεις του κ Γκανούλη στον σύνδεσμο που ακολουθεί [3].

Ο κ. Ι. Γκανούλης  μάς ενημέρωσε ότι η 1η αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης (Σ.Δ.) Υδάτων για όλα τα υδατικά Διαμερίσματα της χώρας έχει ολοκληρωθεί και έχουν ήδη «δημοσιευθεί σε ΦΕΚ», κάτι που αναμφισβήτητα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αξίζουν εύσημα στην Ειδική Γραμματεία (Ε.Γ.Υ.) και όσους συνέβαλαν στο αποτέλεσμα αυτό.

Σε ότι αφορά στο ερώτημά μας για τις ενέργειες και την δραστηριοποίηση της ΕΓΥ από το 2015 και εντεύθεν σχετικά με την εφαρμογή του αρχικού Σ.Δ. (έγκριση Σεπτέμβριος του 2014), απαντά ότι η μεγάλη καθυστέρηση που υπήρξε με ευθύνη προηγούμενων κυβερνήσεων στην έγκριση του πρώτου Σ.Δ. «είχε ως συνέπεια τη δέσμευση (αιρεσιμότητα) από την ΕΕ» στην χρηματοδότηση των έργων και μέτρων και ότι μόνο σήμερα (μετά την 1η αναθεώρηση) «ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων».

{Σημείωση Διαχειριστών : Είναι αλήθεια πως οι ευθύνες εκείνων που επέφεραν το «πάγωμα» των χρηματοδοτήσεων είναι πολύ σοβαρές και οφείλονται εξηγήσεις. Επίσης, θεωρώντας ως ορθές τις επισημάνσεις του κ. Ι. Γκανούλη περί αιρεσιμότητας,  δικαιολογημένα η σημερινή κυβέρνηση επί τρία χρόνια δεν ήταν σε θέση να επιδιώξει την ένταξη νέων υδατικών έργων (π.χ. νέοι ταμιευτήρες όπως αυτοί που σήμερα συμπεριλαμβάνονται στα αναθεωρημένα Σχέδια διαχείρισης). Παραμένει όμως το ερώτημα ποιες ενέργειες έγιναν τα χρόνια αυτά στην κατεύθυνση ωρίμανσης νέων υδατικών έργων (προμελέτες, οριστικές μελέτες, κ.α.) και στην εφαρμογή των δεκάδων μέτρων και δράσεων που συμπεριλαμβάνονταν στα ΣΔ του 2014 (για ορισμένα από τα οποία δεν απαιτούνταν η χρηματοδότηση από την Ε.Ε.) και πως αυτό θα διασφαλισθεί στο νέο αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης των ΛΑΠ Θεσσαλίας EL08 (το δημοσιευμένο ΦΕΚ ΤΒ 4682/29.12.2017 μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο [4]}.

Με την ευκαιρία της συνέντευξης αυτής ο κ. Ι. Γκανούλης έδωσε  στοιχεία και για τον «θεσμικό ρόλο» της Ε.Γ.Υ. («επιτελικός και συντονιστικός»). Επιπλέον δηλώνει πως « η εφαρμογή των μέτρων των Σ.Δ. αποτελεί ευθύνη όλων των συναρμόδιων φορέων».  Ειδικότερα, για το πώς θα γίνει η εφαρμογή των Σ.Δ. και των μέτρων, η ωρίμανση και προώθηση των έργων, η μείωση των καταναλώσεων κλπ, μας υποδεικνύει ότι πρέπει να θέσουμε τα ερωτήματα αυτά στους «τοπικούς φορείς (Περιφέρεια, Δήμοι, ΔΕΥΑ, ΜΚΟ)».

Παρόλα αυτά ο κ. Ι. Γκανούλης μας ενημερώνει ότι την Κυβέρνηση και την Ε.Γ.Υ. μεταξύ άλλων τους απασχολεί σοβαρά ο «προσδιορισμός αρμοδιοτήτων των τοπικών φορέων» και η «θέσπιση συντονιστικού μηχανισμού» στην υλοποίηση των Σ.Δ. (και γενικότερα στην Διαχείριση Υδάτων θα προσθέταμε εμείς) και ότι βρίσκονται σε φάση εξέτασης σε βάθος διάφορες ρυθμίσεις, ενώ αναμένονται και κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Πρόκειται για μια είδηση που υποδεχόμαστε με ικανοποίηση και ευχαριστούμε τον κ. Ι. Γκανούλη που μας κοινοποιεί τις βασικές του ιδέες επί του θέματος αυτού (δες στον παρακάτω σύνδεσμο [5] την εισήγησή του σε συνέδριο στη Λάρισα).

Πριν κλείσουμε το εισαγωγικό αυτό σημείωμα ας μας  επιτραπεί, επειδή ο κ. Ι. Γκανούλης θέτει εμμέσως το ερώτημα εάν ο ιστότοπος λειτουργεί ως ιδιωτική πρωτοβουλία η αν εκφράζει θέσεις και απόψεις τοπικών ή άλλων φορέων, να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για να πληροφορήσουμε και τον ίδιο αλλά και τους επισκέπτες του ιστότοπού μας ότι λειτουργούμε στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας ( δες σχετικούς συνδέσμους [6] ) και οι θέσεις και οι απόψεις μας ταυτίζονται επιπλέον με εκείνες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των επιστημονικών φορέων (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΘΕΜ κλπ) αλλά και άλλων συλλογικοτήτων στη Θεσσαλία.

Τέλος εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στον κ. Ι. Γκανούλη για την καλή του διάθεση να παραχωρήσει αυτή την συνέντευξη αλλά και για τα καλά του λόγια προς τον ιστότοπό μας σχετικά με τον ρόλο του στην ενημέρωση του κοινού και την προβολή θέσεων και αιτημάτων για τα υδατικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής μας.

[1] Βιογραφικό κ. Ιάκωβου Γκανούλη :

https://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2018_01_10_viogra...

 

[2] Οι ερωτήσεις  του ypethe.gr  προς τον ΕΓΥ κ. Ιάκωβο Γκανούλη :

1. Στο ΣΔ του ΥΔ Θεσσαλίας που πρόσφατα εγκρίθηκε συμπεριλήφθηκαν μια σειρά σημαντικών και αναγκαίων έργων ταμίευσης υδάτων (Μουζάκι, Πύλη, Παλιοδερλί, κ.α.) εντός των λεκανών Πηνειού και Αλμυρού-Κάρλας. Τι προτίθεται να πράξει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) ώστε τα έργα αυτά να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα υλοποίησης (ολοκλήρωση μελετών, πηγές χρηματοδότησης, καθορισμός φορέα υλοποίησης, κ.λ.π.) και να μην αποτελέσουν απλώς μια ανολοκλήρωτη υπόσχεση της κυβέρνησης ;

2. Το τελικό εγκεκριμένο ΣΔ συνοδεύεται από πολλές δεκάδες «μέτρων», τα οποία ουσιαστικά θα υποστηρίξουν την υλοποίηση των βασικών προβλέψεων και στόχων του ΣΔ. Από την εμπειρία εφαρμογής του ΣΔ του 2014 προκύπτει ότι ελάχιστα από τα αντίστοιχα «μέτρα» που συνόδευαν την εγκριτική απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης έτυχαν ουσιαστικής αξιοποίησης και εφαρμογής. Πως σκέπτεται η ΕΓΥ να συνδράμει ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα ; Πως εγγυάται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η ΕΓΥ την υλοποίηση των «μέτρων» χωρίς τα οποία δεν είναι εφικτή η ουσιαστική επίτευξη των στόχων του ΣΔ ;

3. Κατά την διάρκεια της διαβούλευσης του Φθινοπώρου του 2017 αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις εκτιμήθηκε, ειδικά από την πολιτική ηγεσία των τοπικών φορέων αλλά και από εσάς προσωπικά (π.χ. ομιλία σε εκδήλωση του Δικτύου πόλεων με ποτάμια, Λάρισα 8-9 Δεκ. 2017) ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των περιφερειακών οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, εντεταλμένων για την εφαρμογή της Υδατικής Πολιτικής και των ΣΔ, έχει ανάγκη εκσυγχρονισμού και προσαρμογής στα νέα δεδομένα, ώστε η λειτουργία τους να είναι αποτελεσματική. Αναμένεται η ΕΓΥ και το Υπουργείο να αναλάβουν πολιτικές/θεσμικές πρωτοβουλίες επίλυσης αυτών των προβλημάτων και συμμετοχής των χρηστών νερού στα περιφερειακά όργανα ; Εάν αι ποιες θα είναι αυτές ; "

 

[3] Οι απαντήσεις  του ΕΓΥ κ. Ιάκωβου Γκανούλη στο ypethe.gr :

https://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2018_01_08_synent...

[4] ΦΕΚ ΤΒ 4682/29.12.2017 - Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων :

https://www.ypethe.gr/sites/default/files/basicpagefiles/2017_12_29_fek_...

[5] Η Εισήγηση κ. Ιάκωβου Γκανούλη, στο  Συνέδριο για Αστικά Ποτάμια με τίτλο «ΣΔΛΑΠ και Περιφερειακή Ανάπτυξη : Η περίπτωση του Πηνειού» :

https://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2017_12_eisigisi_...

[6] Δημοσιοποίηση του Νέου Ιστότοπου - Συνέντευξη Προέδρου ΠΕΔ Θεσσαλίας :

https://www.ypethe.gr/archive/paroysiasi-istotopoy

https://www.ypethe.gr/news/dimosiopoiisi-toy-neoy-istotopoy-synenteyxi-p...

http://www.eleftheria.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B...

Φωτογραφίες: 
Πηγή: 
https://www.ypethe.gr
http://ypeka.gr/Default.aspx?tabid=246&language=el-GR
http://wfdver.ypeka.gr/el/consultation-gr/1revision-consultation-gr/