Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων για τα υδατικά θέματα Θεσσαλίας

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η συζήτηση που διεξήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων στις 14 Νοεμβρίου για τα υδατικά θέματα Θεσσαλίας (δες εδώ σχετικό ρεπορτάζ) {1} .  Μέσα από τη συζήτηση αυτή έγινε, κατά την άποψή μας, ένα σημαντικό βήμα ως προς την συνεννόηση και την διαμόρφωση κοινών στόχων από τις δημοτικές παρατάξεις αλλά και ευρύτερα από πολιτικά ρεύματα, καθώς έγινε συζήτηση επί της ουσίας αποφεύγοντας άσκοπες αντιπαλότητες.  Εάν αυτό θα έχει ουσιαστική συνέχεια θα φανεί σύντομα από τα εάν η διαπαραταξιακή επιτροπή θα καταφέρει να εκδώσει ένα ψήφισμα με την μέγιστη δυνατή συναίνεση. Όμως είναι προφανές ότι ούτε αυτό από μόνο του είναι αρκετό.  Θα ήταν ουσιαστική η συμβολή του Δήμου Λαρισαίων στα υπό συζήτηση θέματα εάν υπήρχε η επικέντρωση σε συγκεκριμένα αιτήματα προς την κυβέρνηση καθώς και η συστηματική παρακο-λούθηση της υλοποίησης των αιτημάτων αυτών.

Στα αιτήματα αυτά θα μπορούν κατ’ αρχήν να συμπεριληφθούν :

α) Η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου πλάνου (master plan) για τα βασικά περιφερειακά έργα ταμίευσης που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση (δες Σχέδιο Διαχείρισης Θεσσαλίας – ΣΔ), όπως το Παλιοδερλί Φαρσάλων, Καλούδα Ελασσόνας, Νεοχωρίτης, Μουζάκι, Πύλη, Θυρόφραγμα Τιτάνου κ.λ.π., καθώς και για τα αντίστοιχα έργα μεταφοράς και διανομής των υδάτων αυτών, ανάλογα με τους σκοπούς που θα εξυπηρετούν (π.χ. ύδρευση οικισμών, αρδευτικά δίκτυα, μονάδες παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, κ.ο.κ.). Ας σημειωθεί ότι το ΣΔ δεν υποκαθιστά την αναγκαιότητα ενός τέτοιου σχεδιασμού, χωρίς τον οποίο άλλωστε θα παρουσιασθούν δυσκολίες υλοποίησης ενός τέτοιου προγράμματος.

γ) Η ολοκλήρωση των ημιτελών έργων όπως η Συκιά-σήραγγα Πευκοφύτου, το Αγιονέρι, ο Ληθαίος, η Γυρτώνη, κ.α.).

δ) Η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την υδροηλεκτρική αξιοποίηση της Συκιάς, αφενός με ΥΗ Σταθμό κατά τον ρου του Αχελώου, αφετέρου με αντίστοιχο ΥΗ Σταθμό άντλησης – ταμίευσης στο άκρο της σήραγγας, με παράλληλη αποθήκευση ενέργειας και επιστροφή των υδάτων στην «βάση» τους (ταμιευτήρας Συκιάς).

ε) Η επανεξέταση και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου Διαχεί-ρισης Υδάτων για την κάλυψη του κενού στην εφαρμογή του ΣΔ, η δημιουργία περιφερειακού συντονιστικού οργάνου διαχείρισης (Φορέας) με συμμετοχή ΟΤΑ, Αγροτών, Βιομηχανίας και φυσικά υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ/ ΕΓΥ κ.λ.π. ( πρόταση που διατυ-πώθηκε για πρώτη φορά το 1982 από τον Δήμο Λάρισας). 

Επίσης κρίνεται αναγκαία η παρέμβαση όλων των θεσσαλικών οργανώσεων στην φάση εφαρμογής και υλοποίησης των στόχων του Σ.Δ. για την αντιμετώπισή της

Αν αυτό δεν γίνει από ένα συγκροτημένο φορέα (π.χ. ΠΕΔ, Δήμος Λαρισαίων κλπ) και παραμείνουμε θεατές των εξελίξεων, το κενό θα είναι μεγάλο και θα ξαναβρεθούμε μετά από χρόνια (π.χ. στο ΣΔ του 2021) να συζητάμε τα ίδια και η κατάσταση των υδάτων (με τα κριτήρια της οδηγίας) να είναι το ίδιο «κακή» ή «μέτρια», ενώ το οικολογικό έλλειμμα των 3 δις. κ.μ. νερού να έχει αυξηθεί περισσότερο.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε ο διάλογος αυτός στο πλαίσιο των φορέων της Αυτοδιοίκησης (και όχι μόνο) να συνεχιστεί και να υπάρξει ο αναγκαίος συντονισμός τους ώστε να επιτύχουμε το ταχύτερο τα αποτελέσματα που προσδοκούμε.

{1} https://www.ypethe.gr/archive/synedriasi-dimotikoy-symvoylioy-larisaion-...

Πηγή: 
https://www.ypethe.gr