Ι. Καλλές : Νέες προσφυγές στο ΣτΕ για τα υδατικά της Θεσσαλίας. Ποιοι και γιατί προσφεύγουν

Ενδιαφέρον ενημερωτικό άρθρο  του προέδρου της ΕΘΕΜ κ. Γιάννη Καλλέ (δες τον σχετικό σύνδεσμο {1}), το οποίο διευκρινίζει τους στόχους της προσφυγής από τις Θεσσαλικές οργανώσεις στο ΣτΕ κατά της απόφασης της κυβέρνησης για την έγκριση της αναθεώρησης του Σχέδιου Διαχείρισής Υδάτων Θεσσαλίας. Στο άρθρο ο κ. Καλλές θέτει και το πλαίσιο εντός του οποίου κινούνται οι εκπρόσωποι των Θεσσαλών στα ζητήματα αυτά και επεξηγεί τις επιδιώξεις των Αιτωλοακαρνάνων κα που κατέθεσαν επίσης προσφυγή κατά των ΣΔ. :

"Πριν λίγες ημέρες η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας και η Εταιρία Θεσσαλικών Μελετών (ΕΘΕΜ) κατέθεσαν αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ) ζητώντας την ακύρωση της πρόσφατης απόφασης (Δεκέμβριος 2017) της Κυβέρνησης με την οποία εγκρίθηκε η αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης (Σ.Δ.) υδάτων στο Υδατικό Διαμέρισμα (Υ.Δ.) Θεσσαλίας και στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς.

Την ίδια ακριβώς στιγμή, φυσικά από εντελώς διαφορετική σκοπιά, οι τοπικοί φορείς της Αιτωλοακαρνανίας με την σύμπραξη ποικίλλων αυτοονομαζόμενων οικολογικών οργανώσεων (WWF κλπ.) κατέθεσαν δικόγραφο ζητώντας την συνέχιση της μέχρι σήμερα εκκρεμής δίκη για την ακύρωση των προηγούμενων Σχεδίων συμπροσβάλλοντας και τα νυν Σχέδια Διαχείρισης.

Εκ πρώτης, μάλιστα, φαίνεται ότι την ίδια στιγμή και για τα ίδια νέα Σχέδια Διαχείρισης, οι μεν θεσσαλικοί φορείς παραπονιόνται για την μη πρόβλεψη μεταφοράς νερών από τον ποταμό Αχελώο, οι δε Αιτωλοακαρνάνες για την πρόβλεψη μεταφοράς νερών. 
Παράδοξο; Τι ακριβώς συμβαίνει; 

Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι ο θεσμός των Σ.Δ. που καθιερώθηκε από την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία (60/2000) έχει καθοριστική σημασία αφενός για την προστασία των υδάτινων συστημάτων, την οικολογική ισορροπία, την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών (π.χ. πλημμύρες) αφετέρου για την αναπτυξιακή διαδικασία μιας περιοχής (γεωργία, παραγωγή ενέργειας κλπ), συνεπώς επηρεάζει αποφασιστικά την ζωή μας και το μέλλον μας. Όπως είναι φυσικό στην διαβούλευση για την έγκριση των Σ.Δ. εκφράζονται συχνά αντικρουόμενες απόψεις σε τεχνικά και οικονομικά θέματα, διαμορφώνοντας συμφέροντα ανάμεσα στους διάφορους χρήστες νερού (άρδευση, ενέργεια, ύδρευση κ.α.) αλλά και ρυπαντών (π.χ. βιομηχανία, κτηνοτροφία) και φυσικά δεν λείπουν οι πολιτικές και ιδεολογικές αντιπαραθέσεις......"

Περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο :

{1} karditsalive.net  : "Νέες προσφυγές στο ΣτΕ για τα υδατικά της Θεσσαλίας. Ποιοι  και γιατί προσφεύγουν" - Άρθρο Ι. Καλλέ :

https://www.karditsalive.net/sxolia-arthra/%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%...

Φωτογραφίες: 
Πηγή: 
https://www.ypethe.gr
www.karditsalive.net