Η αξιέπαινη πρωτοβουλία ενός νέου επιστήμονα για υδρολογική έρευνα στην περιοχή Ελασσόνας

Δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε και να αναδείξουμε μια αξιέπαινη πρωτοβουλία ενός νέου επιστήμονα (με πολλούς τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών) και στελέχους της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. – Α.Ε.», («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), με έδρα την Ελασσόνα Λάρισας.

Η δραστηριότητά του Θωμά Παπαλάσκαρη*, εκτός ωραρίου εργασίας, με τις μετρήσεις παροχών ρεμάτων και ποταμών της περιοχής Ελασσόνας (και όχι μόνο),  αποτελεί ένα αξιομνημόνευτο παράδειγμα προς μίμηση. 

Όταν το μεράκι, το πάθος και η αγάπη για την δουλειά συνδυάζονται με το ενδιαφέρον ενός νέου επιστήμονα για την έρευνα και για την πρόοδο μιας περιοχής, τότε είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν χρήσιμα και ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Το θέμα της ανάγκης ταμίευσης επιφανειακών νερών στη Θεσσαλία είναι γνωστό και το έχουμε αναδείξει πολλές φορές.

Ειδικότερα  στην ευρύτερη περιοχή Ελασσόνας, την περίοδο 1990 - 2010 έχουν κατασκευαστεί από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (Κοινότητες, Δήμοι) αρκετά μικρά φράγματα - λιμνοδεξαμενές, κυρίως για αρδευτικούς ή/και κτηνοτροφικούς σκοπούς, τα οποία (μαζί με το σημαντικό φράγμα Λιβαδίου) συγκεντρώνουν περίπου 4.000.000 κυβικά μέτρα επιφανειακού νερού κάθε χρόνο. 

Επισημαίνεται ότι κατά την πολυετή λειτουργία των μικρών φραγμάτων, δεν υπήρξε - από τους τοπικούς φορείς διαχείρισης - η απαραίτητη μέριμνα παρακολούθησης της συμπεριφοράς τους, αλλά και η αναγκαία συντήρηση τους.

Αντίθετα μάλιστα, με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε νερό, συχνά οι φορείς προβαίνουν σε μικροεπεμβάσεις στα φράγματα, προκειμένου να αυξήσουν την χωρητικότητά τους. Σημειώνεται ότι αυτά σχεδιάστηκαν πρόχειρα και ενδεχομένως χωρίς όλες τις απαιτούμενες τεχνικές και υδραυλικές μελέτες, που προσδιορίζουν τον όγκο αποθήκευσης του νερού (από τις λεκάνες ή υπολεκάνες απορροής) η/και τις δυνατότητες των εκχειλιστών τους.

Το γεγονός αυτό τα καθιστά ευάλωτα, με συνέπεια κατά καιρούς να συμβαίνουν ορισμένα ατυχήματα (από την κατάρρευση αναχωμάτων, εκχειλιστή κ.α) και να δημιουργούνται προβλήματα τόσο για την ασφάλεια της περιοχής όσο και για την μελλοντική χρήση τους (δες σχετικά κείμενα εδώ και εδώ) .

Με αφορμή όμως και την παραπάνω πρωτοβουλία του κ. Θ. Παπαλάσκαρη, αναδεικνύεται για άλλη μια φορά, η ανάγκη να ασχοληθούν, πέραν των άλλων, οι φορείς της αυτοδιοίκησης (ενδεχομένως και μέσω των ΔΕΥΑ) που διαχειρίζονται νερά, τόσο με το θέμα της προστασίας και συντήρησης των μικρών αυτών έργων ταμίευσης νερού, όσο και με το εξίσου σοβαρό ζήτημα της δημιουργίας μητρώου και βάσης δεδομένων (με αξιόπιστες χρονοσειρές) μετρήσεων της παροχής επιφανειακών υδατικών οικοσυστημάτων της περιοχής

Όλα αυτά, και με δεδομένη την κλιματική κρίση, θα είναι απολύτως αναγκαία στο μέλλον για τον οποιοδήποτε σχεδιασμό μελέτη και προγραμματισμό ανάλογων μικρών (ή και μεγαλύτερων) υδατικών έργων στην ευρύτερη περιοχή Ελασσόνας (και όχι μόνο).

Παραθέτουμε μέρος του ρεπορτάζ, που δανεισθήκαμε από το LarissaPress.gr :

[Ο Θωμάς Παπαλάσκαρης, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, στέλεχος, (με σύμβαση ορισμένου χρόνου), της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. – Α.Ε.», («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), με έδρα την Ελασσόνα Λάρισας, αψηφώντας σεισμούς,  πανδημία και αντίξοες καιρικές συνθήκες, διεξάγει, στον ελεύθερο χρόνο του, υδρολογική έρευνα σε ποτάμια και ρέματα του Δήμου Ελασσόνας και του ευρύτερου Νομού Λάρισας, με ίδια μέσα.

Η υδρολογική αυτή έρευνα, η οποία ξεκίνησε τον Μάη 2020, με μετρήσεις στον «Ποταμό Βούλγαρη» και σε μικρό συμβάλλον σε αυτό ρέμα, κοντά στο χωριό Κεφαλόβρυσο του Δήμου Ελασσόνας, καθώς επίσης και σε πρωτογενές, (πηγαίο), ορεινό, (χαμηλής τάξης), ρέμα το οποίο καταλήγει στον «Ποταμό Παλησκιώτη», κοντά στο χωριό Βερδικούσα, επίσης του Δήμου Ελασσόνας, όπως επίσης και σε ρέματα κοντά στο χωριό Κόκκινο Νερό του Δήμου Αγιάς, σταμάτησε λόγω της γενικότερης απαγόρευσης μετακινήσεων λόγω της πανδημίας που προκάλεσε ο «Covid-19» («SARS-COV-2»). Ξεκίνησε όμως και πάλι, έπειτα από συνεννόηση με την Αστυνομική Διεύθυνση Ελασσόνας, και έπειτα από την λήψη σχετικής άδειας μετρήσεων παροχών νερού, (αρχικά για τον «Ποταμό Ελασσονίτη» και το συμβάλλον σε αυτό «Ρέμα Βαρωσίου»), από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελασσόνας, (καθώς δεν προκαλείται καμία είτε μόνιμη είτε προσωρινή περιβαλλοντική επιβάρυνση στα προς έρευνα ποταμό και συμβάλλον ρέμα), ενώ θα συνεχιστεί στα υπόλοιπα, προαναφερθέντα ποταμούς και ρέματα μόλις εξασφαλιστούν οι σχετικές αντίστοιχες απαιτούμενες άδειες μετρήσεων παροχών νερού. Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι, οι μετρήσεις παροχών νερού δεν σταματούν ούτε κατά την διάρκεια βροχόπτωσης σε εξέλιξη, ανεξάρτητα από την ένταση αυτής.

Ο εξοπλισμός μετρήσεων παροχών νερού έχει κατασκευαστεί από τον ίδιο και στηρίζεται στην διαφορά μεταξύ του στατικού, μανομετρικού, υδραυλικού ύψους και του κινηματικού, μανομετρικού, υδραυλικού ύψους και η αξιοπιστία του τεκμηριώνεται από σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε σχετικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά....]

Το πλήρες ρεπορτάζ και περισσότερα στοιχεία για τους επιστημονικούς και ερευνητικούς στόχους του  Θωμά Παπαλάσκαρη θα βρείτε εδώ.

Πηγή : LarissaPress.gr

* Ο Θωμάς Παπαλάσκαρης, είναι Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, [«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.», «Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.» και «Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων) Δ.Π.Θ.»], και Υποψήφιος Διδάκτορας στην Μεταφορά Φερτών Υλών, του Τομέα Υδραυλικών Έργων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Φωτογραφίες: 
Πηγή: 
https://www.ypethe.gr