Έργα τεχνητού εμπλουτισμού στην περιοχή Χάλκης-Κιλελέρ

Η παρέμβαση του πρώην Διευθυντή Εγγείων Βελτιώσεων Λάρισας σχετικά με τα έργα τεχνητού εμπλουτισμού στην περιοχή Χάλκης – Κιλελέρ (δες εδώ {1} το σχετικό σύνδεσμο) αναδεικνύει τις ποικίλες πλευρές στον τομέα εφαρμογής υδατικής πολιτικής και παράλληλα προκαλεί προβληματισμό σε επιμέρους ζητήματα.

Η προφανής παρατήρηση από την σύντομη ιστορία των έργων που σχολιάζει ο κ. Γκούμας είναι ότι η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων και η διαχρονική αδυναμία συνεργασίας φορέων της διοίκησης στα διάφορα επίπεδα, παραμένει και ίσως κυριαρχεί. Τι και εάν θεσπίσαμε νέους νόμους, τι και εάν προσαρμοστήκαμε (τυπικά) στις οδηγίες της ΕΕ, τι και εάν εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν Σχέδια διαχείρισης Υδάτων ; Δυστυχώς η Πολιτεία ελάχιστα εργάζεται στην κατεύθυνση επαναπροσδιορισμού των σχέσεων στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους.

Μια δεύτερη παρατήρηση είναι που «κολλάει» τέλος πάντων η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ» στην υπόθεσή μας ; Δηλαδή μας «βολεύει» και την αξιοποιούμε ; Διαθέτει η ΕΓΝΑΤΙΑ μεγαλύτερη εμπειρία από τους μελετητές και επιστήμονες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή/και στην Δημόσια Διοίκηση ; Μάλλον όχι και δυστυχώς εάν συνεχισθεί μια τέτοια πρακτική αναθέσεων, μόνο ερωτήματα θα προκαλεί. Για την ώρα το κλείνουμε εδώ.

Τέλος, το πιο σημαντικό στην υπόθεση αυτή προκύπτει από αυτό καθαυτό το αντικείμενο του θέματος. Πρόκειται για ένα έργο που εντελώς αποσπασματικά βγαίνει στον «αέρα», την ίδια στιγμή που το προσφάτως εγκριθέν Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας εντοπίζει το πρόβλημα των υπογείων υδάτων (ποσοτικά και περιβαλλοντικά) ως μέγιστο για την θεσσαλική λεκάνη και πως οφείλουμε να «επιστρέψουμε» τα επόμενα χρόνια περίπου 3.000 εκατ. κυβικά μέτρα νερού που υπεραντλήθηκαν τις τρεις τελευταίες δεκαετίες ! Γίνονται όλα αυτά χωρίς προγραμματισμό ; Ποιος είναι λοιπόν και πότε εκπονήθηκε ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τον εμπλουτισμό των υδροφορέων ; Άραγε έτσι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον, δηλαδή ένας Υπουργός, Περιφερειάρχης, Δήμαρχος ή άλλος παράγοντας θα επιλέγει, θα αποφασίζει και θα χρηματοδοτεί ένα έργο, ανεξάρτητα από την ουσιαστική χρησιμότητά του και το κόστος του, χωρίς ενιαίο σχεδιασμό, χωρίς ιεράρχηση της προτεραιότητας του ;

Να θυμίσουμε απλά πόσα έργα αυτού του τύπου επιλέχτηκαν, εντάχθηκαν, χρηματοδοτήθηκαν και τελικά δεν λειτουργούν, είναι ημιτελή ή έχουν εγκαταλειφθεί ;

{1} ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ : Ερωτήματα για τα έργα εμπλουτισμού στην περιοχή Χάλκης-Κιλελέρ - Άρθρο Κων. Γκούμα : 

https://www.eleftheria.gr/m/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/i...

Σχετικά κείμενα στο ypethe.gr : Εμπλουτισμός Υπόγειων Νερών : 

https://www.ypethe.gr/page/employtismos-ypogeion-neron

Φωτογραφίες: 
Πηγή: 
https://www.ypethe.gr
https://www.eleftheria.gr