Έρευνα της διαΝΕΟσις - Περιοχές Natura 2000 : Προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη

Μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της «διανΝΕΟσις» σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας μας (δες εδώ το σχετικό link {1} ) είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας.

Η έρευνα αναδεικνύει τεκμηριωμένα τα προβλήματα και τις παραλείψεις της πολιτείας στην (υποτιθέμενη) προσπάθεια που καταβάλλει για την προστασία ενός πολύ μεγάλου αριθμού περιοχών με ειδικά φυσικά χαρακτηριστικά και μεγάλη περιβαλ-λοντική και οικονομική σημασία.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια ακόμη τυπική περίπτωση όπου η χώρα μας ανταποκρίθηκε στην προσαρμογή της νομοθεσίας της όπως επιτάσσει η αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία, επί της ουσίας όμως ελάχιστα βήματα έκανε για την αποδοτική προστασία και την οικονομική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που οι περιοχές αυτές προσφέρουν.

(Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον υδατικό τομέα όπου, όπως επανειλημμένα αναδείξαμε, ήδη τα πάμε σχετικά καλά με το βασικό θεσμικό ζήτημα πλην όμως υστερούμε στην εφαρμογή).

Από τις προτάσεις της «διαΝΕΟσις» επισημαίνουμε μια που την βρίσκουμε ενδιαφέρουσα και εφαρμόσιμη όπως η δημιουργία φορέα παρακολούθησης των προστατευομένων περιοχών σε επίπεδο Περιφέρειας,  με συμμετοχή  Αυτοδιοίκησης, επιστημόνων κλπ.  Ας ελπίσουμε να υπάρξει κάποια εξέλιξη.

{1}  διαΝΕΟσις : 

- Ολόκληρη η έρευνα "Περιοχές Natura 2000 : Προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη"

https://www.dianeosis.org/research/natura-2000-research/?utm_source=news...

https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2017/11/natura2000.pdf

- Σύνοψη συμπερασμάτων της έρευνας  "Περιοχές Natura 2000 : Προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη"

https://www.dianeosis.org/2017/11/natura_2000/?utm_source=newsletter+%23...

 

Πηγή: 
https://www.ypethe.gr
https://www.dianeosis.org