Το «Δέλτα» του Πηνειού στις ζώνες υψηλού κινδύνου

Ενδιαφέρουσες οι απόψεις της κ. Κατερίνας Κόσσυβα, προέδρου της περιβαλλοντικής οργάνωσης ΔΡΥΑΣ, για τις επιπτώσεις από πιθανές πλημμύρες σε οικιστικές περιοχές, τα προβλήματα των ρεμάτων και την ανάγκη εφαρμογής των αρχών και κανόνων της χωροταξίας (δες εδώ {1} το σχετικό κείμενο).

Κατά την άποψη μας οι προτάσεις αυτές πρεπει να λειτουργήσουν συνδυαστικά στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που εκτός από τις χωροταξικές επεμβάσεις θα προβλέπει και την συγκράτηση - αποθήκευση των υδάτων, κάτι που εκτός από την αντιπλημμυρική προστασία θα επιτρέπει και την εποικοδομητική χρήση των υδάτων αυτών για άλλους σκοπούς σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

{1} ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ : Το «Δέλτα» του Πηνειού στις ζώνες υψηλού κινδύνου * ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ :

http://www.eleftheria.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B...

Πηγή: 
https://www.ypethe.gr