Αγρότες και επιστημονικές εκδηλώσεις

Γράφεται κατά καιρούς, ειδικά σε περοπτώσεις που έχει διεξαχθεί κάποια επιστημονική εκδήλωση στην περιοχή μας (όπως π.χ η ημερίδα στις 22 Φεβρουαρίου για το νερό, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Λάρισα), ότι οι αγρότες αδιαφορούν για τα επιτέυγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας και απουσιάζουν από τις σχετικές εκδηλώσεις.

Θεωρούμε ότι μια τέτοια απλουστευτική γενίκευση μάλλον αδικεί τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όλους όσοι εμπλέκονται στον πρωτογενή τομέα. Την γνώση που παράγεται από το ερευνητικό έργο των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, την τεχνολογία που δημιουργείται και εξελίσσεται συνεχώς και την εξειδικευμένη εμπειρία που παρουσιάζουν με εισηγήσεις τους ειδικούς επιστήμονες στις διάφορες εκδηλώσεις, πρώτα από όλα οφείλουν να την "εισπράτουν" οι φορείς της Πολιτείας και να την ενσωματώσουν στους σκοπούςτης δικής τους δουλειάς, αποτελώντας με τον τρόπο αυτό τον δίαυλο επικοινωνίας με τους παραγωγούς και τον αναγκαίο μηχανισμό προσαρμογής της γνώσης και της τεχνολογίας στην πράξη.

Ακόμη και εάν (θεωρητικά) ένα πλήθος αγροτών παρακολουθούσε π.χ την πρόσφατη ημερίδα, είναι ιδιαίτερα αμφίβολο σε τι βαθμό θα μπορούσε να απορροφήσει τις ιδέες των ομιλητών. Επιπλέον, για να αλλάξουν οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι καλλιεργητές, οι κτηνοτρόφοι κ.λ.π απαιτούνται συχνά εξειδικευμένα προγράμματα που "για να φθάσουν στο χωράφι" ενδεχομένως πρέπει να προηγηθεί εκπαίδευση, να θεσπιστούν κίνητρα κ.ο.κ.

Άραγε, τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας έχουν οργανώσει την δική τους δουλειά έτσι ώστε να υπάρξουν αποτελέσματα ; Άραγε οι πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί μας εκπρόσωποι, που συνήθως είναι χορηγοί και παρίστανται στην έναρξη τέτοιων εκδηλώσεων, όταν αποχωρήσουν, έχουν ορίσει κάποιον εντεταλμένο συνεργάτη τους (πολιτικό, υπηρεσιακό ή στέλεχος του επιτελείου τους) που θα κωδικοποιήσει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της εκάστοτε εκδήλωσης, ώστε στην συνέχεια να ληφθούν πρωτοβουλίες είτε για παραγωγή πολιτικών προτάσεων (ή/και θέσεων), είτε (εάν είναι εφικτό) για πρωτοβουλίες εφαρμογής νέων πρακτικών ;

Δεν είναι το κύριο πρόβλημα λοιπόν ότι οι αγρότες "δεν έρχονται στις επιστημονικές εκδηλώσεις", αλλά ότι η έρευνα και η παραγωγή γνώσης κινούνται "παράλληλα" με το πολιτικό γίγνεσθαι και, δυστυχώς, σπανίως τέμνονται....

Πηγή: 
https://www.ypethe.gr