Δημοσιεύματα

Υδατικά Θέματα Θεσσαλίας : Δημοσιεύματα – Ανακοινώσεις – Σχετικοί Σύνδεσμοι

2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Βράντζα προς Δραγασάκη: Γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί το υδροηλεκτρικό έργο της Συκιάς στον Αχελώο :

Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας

19 - 21 Οκτωβρίου

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ :

Κ. Γκούμας - "Το οικολογικό πρόβλημα της λεκάνης Πηνειού και οι προτάσεις της κυβέρνησης" 

Σελίδες