Αρχεία Υδατικών Θεμάτων

Κατασκευή φράγματος αναστόμωσης πηγών Βρυσιών Φαρσάλων Π.Ε. Λάρισας

Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό έργο, το οποίο σχετίζεται με την προστασία του υδάτινου δυναμικού της περιοχής.

Φράγμα Αγιοκάμπου στη θέση «Λιβαδότοπος» - Δήμος Αγιάς

Το φράγμα προβλέπεται επί του ρέματος Πουρί στην περιοχή Αγιόκαμπου στο Ν. Λάρισας περίπου 4,0 km δυτικά του οικισμού Αγιόκαμπος της Δ.Ε Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς.

Φράγματα στη θέση «Μπελμά» στον Κίσσαβο - Δήμος Αγιάς

Το Φράγμα στη θέση «Μπελμά» στον Κίσσαβο (Δήμου Αγιάς) αποτελεί ένα έργο υψίστης σημασίας για την περιοχή και ο σχεδιασμός του χρονολογείται από την δεκαετία του 1990.

Η θέση του φράγματος είχε προταθεί από τους Γ. ΣΟΥΛΙΟ κ.α. (1992) και την ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (2004).

Φράγμα Πουρναρίου - Αμπελακίων «Λιβαδότοπος»

Τα προτεινόμενα έργα αφορούν την κατασκευή φράγματος επί του ρέματος Λιβαδόρεμα, το οποίο εκβάλλει στον π. Πηνειό λίγο ανάντη της κοιλάδας των Τεμπών και των αγωγών μεταφοράς και διανομής του νερού.

Αναλυτικότερα, συνοψίζονται ως ακολούθως :

Αρχείο Κ. Γκούμα : Άρθρα, δημοσιεύματα, επιστολές, συνεντεύξεις - ΔΙΑΦΟΡΑ

Αφιερώματα - Γεωτρήσεις - Υπόγεια Ύδατα - Παράνομες - Επιστολές - Απαντήσεις

Αφιερώματα

2022 06 03 Συνέντευξη τύπου Ε.Δ.Υ.ΘΕ στην Καρδίτσα 

Αρχείο Κ. Γκούμα : Άρθρα, δημοσιεύματα, επιστολές, συνεντεύξεις - Οδηγία 2000/60 - ΣΔΛΑΠ - ΤΟΕΒ

Οδηγία 2000/60 - Τιμολόγηση Νερού - Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΛΑΠ) - Φορέας Διαχείρισης - ΤΟΕΒ -Ύδρευση

Οδηγία 2000/60 - Τιμολόγηση Νερού

Αρχείο Κ. Γκούμα : Άρθρα, δημοσιεύματα, επιστολές, συνεντεύξεις - ΕΡΓΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έργα Θεσσαλίας (Κάρλα - Αγιονέρι - Γυρτώνη - Σμόκοβο - Ενιπέας - Ληθαίος - Εμπλουτισμός Χάλκης) - Κλιματική αλλαγή - Ερημοποίηση - Πλημμύρες 

Ταμιευτήρας Κάρλας 

Αρχείο Κ. Γκούμα : Άρθρα, δημοσιεύματα, επιστολές, συνεντεύξεις - ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Υδατικό Πρόβλημα Θεσσαλίας : Γενικά - Αρδευτικά έργα - Μελέτες - Διάφορα

Σελίδες