Αρχεία Υδατικών Θεμάτων

ΑΦΙΕΡΩΜΑ – Αριστείδης Λαμπρούλης, Κεφάλαιο Ι. Η Διαχείριση των Υδάτων

Ήδη, από το πρώτο διάστημα της θητείας του, ο ΑΛ είχε συνειδητοποιήσει ότι ένα σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς του αντικειμενικά θα αφιερώνονταν στα υδατικά θέματα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ – Αριστείδης Λαμπρούλης, Κεφάλαιο ΙΙ. Από την ίδρυση του πρώτου οργανισμού ύδρευσης της Λάρισας έως την υπαγωγή της ΔΕΥΑΛ στον νόμο 1069/80. Τα έργα αποχέτευσης της Λάρισας

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ – Αριστείδης Λαμπρούλης, Κεφάλαιο IΙΙ. Η «απεξάρτηση» του συστήματος ύδρευσης της Λάρισας από τον Πηνειό ποταμό

Όπως προαναφέραμε, οι αγώνες για σύγχρονες εγκαταστάσεις ύδρευσης, με υδροδότηση από τον Πηνειό και με παροχέτευση υγιεινού νερού στους Λαρισαίους, άρχισαν την δεκαετία του 1920 και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στο τέλος της ίδιας δεκαετίας (δες κεφάλαιο ΙΙ και παράρτημα 1).

ΑΦΙΕΡΩΜΑ – Αριστείδης Λαμπρούλης, Κεφάλαιο ΙV. Η συμβολή του Αριστείδη Λαμπρούλη στην δημιουργία της Ένωσης των ΔΕΥΑ (ΕΔΕΥΑ) και οι αγώνες του για τους όρους λειτουργίας και χρηματοδότησης των ΔΕΥΑ

Μετά την εκλογή του και την ανάληψη των καθηκόντων του από 1/1/1982 ο ΑΛ, χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο, έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό του για συλλογικούς αγώνες της Αυτοδιοίκησης στους τομείς ύδρευσης – αποχέτευσης – περιβαλλοντικής πολιτικής. Ας μην ξεχνούμε ότι ένα χρόνο πριν την εκλογή του είχε δεσμευτεί προς τους πολίτες της Λάρισας ότι θα αγωνιστεί για την ανατροπή των δυσμενών συνθηκών υλοποίησης των κοινωφελών έργων του τομέα των ΔΕΥΑ και για την μείωση των επιβαρύνσεων στους δημότες που επέφερε ο Ν.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ – Αριστείδης Λαμπρούλης, Κεφάλαιο V. Οι αγώνες των Θεσσαλών για το νερό, η συμβολή του Αριστείδη Λαμπρούλη

Όταν ο ΑΛ ανέλαβε τα καθήκοντα του Δημάρχου το 1980, είχε πλήρως συνειδητοποιήσει ότι το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας είναι ίσως το πιο σημαντικό για τον τόπο γενικότερα και ειδικά για την ανάπτυξη, την γεωργία, την ενέργεια, την περιβαλλοντική προστασία.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ – Αριστείδης Λαμπρούλης, Κεφάλαιο VΙ. Μαρτυρίες σημαντικών προσωπικοτήτων που γνώρισαν από κοντά τον Αριστείδη Λαμπρούλη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ – Αριστείδης Λαμπρούλης : Διάφορα Αρχεία

Στην παρούσα ιστοσελίδα παρατίθεται το σύνολο των πηγών και των κειμένων (ολόκληρων ή απόσπασμάτων) που αναφέρονται στο αφιέρωμα του Αριστείδη Λαμπρούλη καθώς και άλλα αρχεία (βιογραφικά στοιχεία, εκδόσεις, επιστολές, δημοσιεύματα κ.α.). 

Σελίδες