Υδροηλεκτρικά Έργα Αχελώου

Η παραγωγή ενέργειας από υδατικούς πόρους (ΥΗΕ) παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα. Καταρχήν το νερό, ως ανανεώσιμος φυσικός πόρος, οδηγεί στον περιορισμό χρήσης των αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων καθώς και σε εξοικονόμηση συναλλάγματος. Επίσης η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας ως επί το πλείστον χρησιμοποιείται για κάλυψη των αναγκών στην αιχμή της κατανάλωσης (γι’ αυτό και η υψηλή της αξία που καθορίζει την βιωσιμότητα των ΥΗΕ) με θετικό αντίστοιχο αποτέλεσμα στον περιορισμό ή/και εξάλειψη των πανάκριβων εισαγωγών ηλεκτρικού ρεύματος.

Η ταμίευση του νερού προσφέρει επίσης την δυνατότητα ανταπόκρισης σε πολλαπλούς σκοπούς (ύδρευση, άρδευση, βιομηχανία, τουρισμό κλπ).  Τυπικό μοντέλο εφαρμογής το υδροηλεκτρικό έργο Ν. Πλαστήρα στην λεκάνη του Αχελώου, όπου και κατασκευάσθηκαν από την 10ετία του 1960. Επιπλέον η ταμίευση νερού επιτρέπει την αντιμετώπιση προβλημάτων ξηρασίας, λειψυδρίας αλλά και έλεγχο των πλημμυρών.  Οι πρόσφατες πλημμύρες το 2015 στη Θεσσαλία και οι συνακόλουθες καταστροφές μας υπενθυμίζουν με δραματικό τρόπο την αξία των ταμιευτήρων.

Ταυτόχρονα με όλα τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα των φραγμάτων και της ταμίευσης νερού, στη Θεσσαλία θα πρέπει νε εξετασθεί παράλληλα και η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποιήσεως της παραγόμενης ενέργειας - μέσω της αποθήκευσής της - με την κατασκευή έργων Αντλησοταμίευσης.  Τα έργα Αντλησοταμίευσης καθιστούν εφικτή την αύξηση του ποσοστού των αιολικών έργων στο ενεργειακό μίγμα, μέσω της δημιουργίας Υβριδικών Έργων (συνδυασμός αιολικών και υδροηλεκτρικών έργων)   : 

https://www.youtube.com/watch?v=lsSUPpwtqhQ&feature=youtu.be

Πράσινο φως του ΣτΕ για το υβριδικό στο Αμάρι της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (6/7/2022)

Δύο νέα υδροηλεκτρικά στον Αχελώο ενώ η Μεσοχώρα "σαπίζει" (16/1/2018)

Φωτογραφίες: 
Χάρτης  Υδροηλεκτρικών Έργων  Αχελώου
Αχελώος Ποταμός "Ασπροπόταμος" - Φωτογραφία travelbook
Χάρτης Έργων Άνω Αχελώου
Σκαρίφημα Παραγωγής Υδροηλεκτρικής Ενέργειας
Σκαρίφημα Υβριδικών Συστημάτων Παραγωγής Υδροηλεκτρικής Ενέργειας
Αρχεία: