Συνεδρίαση Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων, Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής (26/5/2016), με θέμα : Τα φράγματα και τα μικρά Υδροηλεκτρικά.