Σεμινάριο – Summer School «Μέτρα προσαρμογής του αγροτικού τομέα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής»

Τον Οκτώβριο 2022, στα πλαίσια σχετικού ευρωπαϊκού προγράμματος (Πράσινο Ταμείο) που υλοποιούν φορείς της Θεσσαλίας  (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  Δράση & ενέργεια, Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Κερασιωτών Πηλίου) πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο – Summer School με τίτλο : «Μέτρα προσαρμογής του αγροτικού τομέα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής»

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου έγινε εκπαίδευση φοιτητών και επιστημόνων στο μείζον θέμα που είναι η κλιματική αλλαγή και αφορούσε ιδιαίτερα στον πολύπαθο Θεσσαλικό κάμπο, από την έλλειψη νερού άρδευσης και κάνοντας focus στην περιοχή της λίμνης Κάρλας, γιατί :

  • η ανασύστασή της αποτελεί το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο της Ε.Ε.,   
  • τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα δεν είναι ακόμα αξιόλογα, και
  • πρέπει  να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι  Θεματικές ενότητες του SUMMER SCHOOL είναι :

1. Κλιματική αλλαγή: θεωρητικό υπόβαθρο και μελλοντικές προγνώσεις

2. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με έμφαση στον αγροτικό τομέα και σχετικά μέτρα προσαρμογής

3. Διαχείριση Υδάτινων πόρων με έμφαση στον αγροτικό τομέα και σχετικά μέτρα προσαρμογής και υποδομών

4. Επισκέψεις πεδίου (σε πρότυπο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην περιοχή Βελεστίνου, την λίμνη Κάρλα, κ.λ.π.)

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα βρείτε εδώ

Το πρώτο διήμερο του σεμιναρίου, με τις θεματικές «Κλιματική αλλαγή : Θεωρητικό υπόβαθρο και μελλοντικές προγνώσεις» και «Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με έμφαση στον αγροτικό τομέα και σχετικά μέτρα προσαρμογής»  πραγματοποιήθηκε, με ιδιαίτερη επιτυχία, το Σάββατο 15 και Κυριακή 16 του Οκτώβρη στο Συγκρότημα «Γαιόπολις», το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, με συμμετοχή δεκάδων επιστημόνων, είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά.

Δύο από τις παρουσιάσεις αυτές που έγιναν στις 15/102022 είναι οι παρακάτω :

«Κλιματική αλλαγή και πρωτογενής τομέας : κίνδυνοι και προσαρμογή»

Φάνης Γέμτος, Γεωπόνος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«Το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας και οι προοπτικές του Ταμιευτήρα Κάρλας σε συνθήκες κλιματικής κρίσης»

Κώστας Γκούμας, Γεωπόνος, τ. Διευθυντής Εγγείων Βελτιώσεων, τ. πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/Κ.Ε.

Γενικά - Η κατάσταση της Θεσσαλίας σήμερα (χρησιμοποιούμενοι υδατικοί πόροι - υδατικές υποδομές - ανάγκες σε νερό)

Το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Θεσσαλίας και οι «ουτοπικές» προβλέψεις του για βιώσιμα υδατικά διαθέσιμα - υδατικό ισοζύγιο

Τα έργα μεταφοράς νερού από τον Άνω Αχελώο και η συμβολή τους στην επίλυση του υδατικού προβλήματος Θεσσαλίας

Η επαναδημιουργία της Λίμνης (Νέος Ταμιευτήρας) Κάρλας

Σχετικά δημοσιεύματα :

taxydromos.gr (18/10/2022) - Kαινοτόμο σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την κλιματική αλλαγή