Περισσότερες Πληροφορίες : Φράγμα Συκιάς

Το έργο κατασκευάζεται επί του ποταμού Αχελώου στο σημείο συμβολής του με τον ποταμό Κουμπουργιανίτικο, στα όρια των νομών Καρδίτσας και Άρτας και ξεκίνησε το 1996 με εργολαβία που ανατέθηκε στη μειοδότρια κοινοπραξία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ – ΑΤΕΜΚΕ – ΑΤΤΙΚΑΤ – ΑΒΑΞ» για ποσό 18.912.421.415 δρχ. και υπογράφηκε την 19.8.1996. Η εργολαβία διαλύθηκε τον Απρίλιο του 2001. Έχουν γίνει εργασίες ύψους 185 εκατομ. ευρώ και φυσικό αντικείμενο περίπου 60%. Την περίοδο αυτή έχουν σταατήσει οι εργασίες στο φράγμα Συκιάς λόγω της εμπλοκής με το ΣτΕ, ενώ απαιτούνται για την ολοκλήρωση του φράγματος άλλα 150 εκατ. €.

 

Φωτογραφίες: 
Φράγμα Συκιάς
Εκχειλιστής Φράγματος Συκιάς
Φράγμα Συκιάς