Περισσότερες Πληροφορίες : Φράγμα Μεσοχώρας

Δημοσιεύματα για Μεσοχώρα :

https://energypress.gr/news/mesohora-0

Φωτογραφίες: 
Γενική άποψη Φράγματος Μεσοχώρας
Γενική άποψη ανάντη Φράγματος Μεσοχώρας
Γενική άποψη Φράγματος Μεσοχώρας από ψηλά
Γενική άποψη κατάντη Φράγματος Μεσοχώρας
Αρχεία: