ΜΕΣΟΧΩΡΑ -ΣΥΚΙΑ - ΑΧΕΛΩΟΣ : Δηλώσεις - Δημοσιεύματα - Άρθρα - Ανακοινώσεις

Τα τελευταία χρόνια (2015-2018) πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εκπροσώπων φορέων της Θεσσαλίας με Υπουργούς της κυβέρνησης, πολιτικούς και κόμματα σχετικά με την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για την λειτουργία του Υδροηλεκτρικού Έργου της Μεσοχώρας, καθώς και γενικότερα για την επανεκκίνηση των έργων του Αχελώου.

Προκειμένου να έχουν την καλλίτερη δυνατή και πλήρη ενημέρωση οι επισκέπτες του ιστοτόπου μας για τα έργα του Αχελώου και τις δυνατότητες τους - για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος (ενίσχυση Πηνειού - προστασία υπόγειων υδροφορέων) και  κάλυψη μέρους των αρδευτικών αναγκών  της Θεσσαλίας - αναρτήσαμε όλες τις σχετικές δηλώσεις, ανακοινώσεις, δημοσιεύματα-ρεπορτάζ, καθώς και τις ερωτήσεις των βουλευτών που κατέθεσαν στην Βουλή.

Αρχεία: