ΜΕΣΟΧΩΡΑ - ΣΥΚΙΑ - ΑΧΕΛΩΟΣ : Δηλώσεις - Δημοσιεύματα - Άρθρα - Ανακοινώσεις

Ήδη την δεκαετία του 1990, οι αποφάσεις των διαδοχικών κυβερνήσεων, οι δημόσιες τοποθετήσεις και ο διάλογος για  τα έργα του Αχελώου βρισκόταν καθημερινά στην επικαιρότητα των ΜΜΕ. 

Ταυτόχρονα  πραγματοποιούνταν συναντήσεις εκπροσώπων φορέων της Θεσσαλίας με Υπουργούς της κυβέρνησης, πολιτικούς και κόμματα σχετικά με την ανάγκη έναρξης της κατασκευής ή επίσπευσης των διαδικασιών δημοπράτησης των έργων και αργότερα για την λειτουργία του Υδροηλεκτρικού Έργου της Μεσοχώρας, αλλά και για την επανεκκίνηση των έργων του Αχελώου.

Προκειμένου να έχουν την καλλίτερη δυνατή και πλήρη ενημέρωση οι επισκέπτες του ιστοτόπου μας για τα έργα του Αχελώου και τις δυνατότητες τους - για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος (ενίσχυση Πηνειού - προστασία υπόγειων υδροφορέων) και  κάλυψη μέρους των αρδευτικών αναγκών  της Θεσσαλίας - αναρτήσαμε όλες τις σχετικές δηλώσεις, ανακοινώσεις, δημοσιεύματα  - ρεπορτάζ, καθώς και τις ερωτήσεις των βουλευτών που κατέθεσαν στην Βουλή.

Αρχεία: