Κλιματική Αλλαγή - Ερημοποίηση

Οι προβλέψεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC, 2007) δείχνουν ότι η ανοδική τάση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας θα συνεχιστεί στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη και κατά τον 21ο αιώνα. Ειδικότερα, βάσει του μέσου όρου ενός συνόλου κλιματικών προσομοιώσεων, η μέση θερμοκρασία της ατμόσφαιρας αναμένεται να αυξηθεί, ανάλογα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου, κατά 1,8-4 .C κατά τον τρέχοντα αιώνα. Συμπεραίνεται επίσης ότι η κλιματική αλλαγή θα επιδράσει αρνητικά στον τομέα των υδατικών πόρων σε όλα τα υδατικά διαμερίσματα. 

Eρημοποίηση : “H υποβάθμιση της γης, στις ξηρές, ημίξηρες και ύφυγρες περιοχές, ως αποτέλεσμα διάφορων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων". Ορισμός Ηνωμένων Εθνών (1994)

Σχετικοί σύνδεσμοι ΥΠΕΚΑ :

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=226&language=el-GR

- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ : 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=crbjkiIcLlA%3d&tabid=303&l...

- Eρημοποίηση : 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=226&language=el-GR

- Αντιμετώπιση της Eρημοποίησης : 

https://www.facebook.com/ScienceNaturePage/videos/1164294410369482/

 

Φωτογραφίες: 
Ερημοποίηση
Ο κύκλος του Νερού
Προστασία Περιβάλλοντος
Αρχεία: