Καθαίρεση φραγμάτων ή καθαίρεση βλακείας - Άρθρο του Άρη Τέγου Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π, Msc, Υπ. Δρ Ε.Μ.Π