Ημερίδα ΠΕΔ Θεσσαλίας : Υδατικό Δυναμικό Λίμνης Πλαστήρα