ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (MASTER PLAN) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

MASTER PLAN WATER MANAGEMENT IN THESSALY IN THE WAKE OF STORM DANIEL How to Address Thessaly’s Water-Related Agricultural Challenges

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΕΝ

Συνοπτική περίληψη του σχεδίου στην ελληνική γλώσσα

HVA Master Plan Executive Summary

HVA Master Plan Introduction

HVA Masterplan Water Management – Thessaly – Master Version DRAFT 1st delivery vol 1

HVA Masterplan Water Management – Thessaly – Master Version DRAFT 1st delivery vol 2

HVA Masterplan Water Management – Thessaly – Master Version DRAFT 1st delivery vol 3

HVA Master Plan vol 4

HVA Master Plan vol 5

HVA Masterplan Water Management – Thessaly – Master Version DRAFT 1st delivery vol 6

HVA Master Plan Appendices

Tο σχέδιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη Γεωργική και Κτηνοτροφική ανασυγκρότηση

Παρουσίαση Σχεδίου Περιφέρειας Θεσσαλίας 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΣΚΑΙ.gr (7/4/2024) - Ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας : «Διεκρινήσεις» των Ολλανδών για το Master Plan

liberal.gr (7/4/2024) Ολλανδική εταιρεία HVA : Η αλήθεια για το Master Plan της Θεσσαλίας - Πώς θα γίνει η διαχείριση των υδάτων

(6-7/4/2024) - ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "Γεωργική και Κτηνοτροφική Ανάπτυξη Θεσσαλίας – Προβλήματα – Προοπτικές"