Φράγμα Πουρναρίου - Αμπελακίων «Λιβαδότοπος»

Πρόκειται για έργο ταμίευσης (φράγμα) νερού (μαζί με άλλα συμπληρωματικά αναγκαία έργα), η θέση του οποίου προσδιορίστηκε (μεταξύ και άλλων πιθανών κατάλληλων θέσεων) αρχικά με την αναγνωριστική μελέτη του ΑΠΘ (Γ. Σούλιος, 1992) και μεταγενέστερα με την "Καταγραφή – αξιολόγηση προτάσεων υδραυλικών έργων περιοχής κάτω Ολύμπου – Όσσας - Μαυροβουνίου" (Γ. Μιγκίρος ΓΠΑ, 2008).

Τα προτεινόμενα έργα αφορούν την κατασκευή φράγματος επί του ρέματος Λιβαδόρεμα, το οποίο εκβάλλει στον π. Πηνειό λίγο ανάντη της κοιλάδας των Τεμπών και των αγωγών μεταφοράς και διανομής του νερού.

Αναλυτικότερα, συνοψίζονται ως ακολούθως :

  • Λιθόρριπτο φράγμα, με κεντρικό αργιλικό πυρήνα, με στάθμη της στέψης στο +801,00, πλάτος 10,00 m και κλίσεις πρανών του σώματος 1:2,5 (κ:ο) ανάντη και 1:2 (κ:ο) κατάντη. Η στέψης του φράγματος προβλέπεται ηλεκτροφωτισμένη με ασφαλτοστρωμένο δρόμος πλάτους 6,00 m.
  • Υπερχειλιστής ασφαλείας, ελεύθερης λειτουργίας, μετωπικός - πλευρικός (τύπου L), με διώρυγες απαγωγής και πτώσης (ορθογωνικής διατομής), κάδο εκτίναξης στο κατάντη άκρο της διώρυγας πτώσης και λεκάνη αποτόνωσης.
  • Έργα εκτροπής – εκκένωσης - υδροληψίας. Προβλέπεται χαλύβδινος αγωγός εκτροπής ονομαστικής διαμέτρου DN1200 και συνολικού μήκους 215 μ. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του φράγματος και πριν την πλήρωση του ταμιευτήρα ο αγωγός εκτροπής θα μετατραπεί σε αγωγό υδροληψίας και εκκένωσης. Ο έλεγχος της ροής του αγωγού θα πραγματοποιείται από κατάντη, από το Κτίριο Χειρισμού Δικλείδων, εντός του οποίου θα εγκατασταθεί το σύνολο του Η/Μ εξοπλισμού για τον συνολικό έλεγχο της λειτουργίας του φράγματος.
  • Έργα μεταφοράς νερού από το φράγμα, τα οποία περιλαμβάνουν τον χαλύβδινο αγωγός μεταφοράς συνολικού μήκους L=5.990,50m και ονομαστικής διαμέτρου DN600 ο οποίος θα εκκινεί από το κτίριο χειρισμού δικλείδων. Επί του άξονα της όδευσης του αγωγού, προβλέπεται η  τοποθέτηση φρεατίων αερεξαγωγού διπλής ενέργειας, εκκένωσης καθώς και διατάξεις πιεζοθραύσεως.
  • Προϋπολογισμός έργου (χωρίς ΦΠΑ) : 6.040.322,58 €

Συνοπτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά του υπό δημοπράτηση έργου* 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή λιθόρριπτου φράγµατος (µε αργιλικό πυρήνα) αποθήκευσης νερού σε θέση πλησίον (~150m κατάντη) υφιστάµενου φράγµατος.

ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ : Αγωγός µεταφοράς νερού συνολικού µήκους 5.972,5 m και Φ600 mm. ∆ΕΞΑΜΕΝΗ : 1 ∆εξαµενή (∆1) εκτιµώµενου όγκου 6.500 m3 .

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ : Μικτή αρδευόµενη έκταση : 6.945 στρέµµατα. Καθαρή αρδευόµενη έκταση : 5.000 στρέµµατα.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ : Επί της κοίτης του ρέµατος Λιβαδόρρεµα, στη βορειοδυτική πλευρά του όρους Όσσα (ή Κίσσαβος), 4,4 km βόρεια του οικισµού Πουρνάρι, 4,7 km νοτιοανατολικά του οικισµού Αµπελάκια και 24 km βορειοανατολικά της Λάρισας.

ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 2.300.000 μ3 νερού

ΥΨΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (από φυσική κοίτη ) : 33m

ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΣΤΕΨΗΣ : +802m

ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΨΗΣ : 125m

ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΕΨΗΣ : 8m

ΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ : 1 : 2,5 (ανάντη) & 1 : 2,0 (κατάντη)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΑΘΜΗ Υ∆ΑΤΟΣ (Α.Σ.Υ.) : +798m

ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΣΤΑΘΜΗ Υ∆ΑΤΟΣ (Κ.Σ.Υ.): +786m

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Α.Σ.Υ. : 431,6 στρέµµατα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ : 6,8 km2

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ : 200.000 m3

Δημοσιεύματα στα ΜΜΕ :

(5/8/2022) - Β. Κόκκαλης για φράγμα Πουρναρίου : «Κάλιο αργά παρά ποτέ» - Με αφορμή τη δημοπράτηση του Φράγματος Πουρναρίου

(4/8/2022) - Λάρισα : Ταμιευτήρας θα «ξεδιψάσει» 7.000 στρεμ. σε Πουρνάρι, Συκούριο, Κυψελοχώρι - ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

26/7/2022 - * Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Υποέργου1 [Κατασκευή Ταμιευτήρα Ν. Λάρισας στη θέση Πουρναρίου – Αμπελακίων «Λιβαδότοπος»]

27/6/2022 - Ενημέρωση για το φράγμα Πουρναρίου - Συναντήσεις Γ. Μανώλη με στελέχη ΥΠΑΑΤ

13/4/2022 - Επί τάπητος το φράγμα Μπελμά στο δήμο Αγιάς- σύσκεψη στο γραφείο του Γ.Γ. ΥΠΑΑΤ Δ. Παπαγιαννίδη

11/2/2017 - Στήριξη Κόκκαλη για το φράγμα Πουρναρίου

28/8/2014 - Έγκριση ΜΠΕ του έργου «Μελέτη Ταµιευτήρα Ν. Λάρισας, στη θέση «Λιβαδότοπος» Πουρναρίου – Αµπελακίων, του ∆ήµου Τεµπών

21/7/2010 - Αρδευτικά έργα για την περιφέρεια - Από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Σχετικά έγγραφα, σύνδεσμοι, μελέτες κλπ. :

17/9/2020 -  Έργα και μελέτες ΥΠΑΑΤ

22/2/2008 - Μελέτη αναγνώρισης θέσεων φραγμάτων Κάτω Ολύμπου – Γ. Μιγκίρου ΓΠΑ (το απόσπασμα εδώ) και (η  πλήρης εδώ

ypethe.gr :  Υπό Μελέτη Μικρά Φράγματα Περιοχής Λάρισας

Φωτογραφίες: 
1999 Εκχειλιστής υφιστάμενου Φράγματος Πουρναρίου Αμπελακίων
1999 Υφιστάμενο Φράγμα Πουρναρίου Αμπελακίων