Φράγμα Αγιοκάμπου στη θέση «Λιβαδότοπος» - Δήμος Αγιάς

Το φράγμα προβλέπεται επί του ρέματος Πουρί στην περιοχή Αγιόκαμπου στο Ν. Λάρισας περίπου 4,0 km δυτικά του οικισμού Αγιόκαμπος της Δ.Ε Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς.

Η περιοχή μελέτης ορίζεται από τα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς και των Τοπικών Κοινοτήτων Αετόλοφου και Ανάβρας, της Δ.Ε Αγιάς και των Τ.Κ Μελιβοίας, Σκήτης και Σωτηρίτσης της Δ.Ε Μελιβοίας.

Το προτεινόμενο έργο είναι πολλαπλού σκοπού και αποσκοπεί κατά προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών άρδευσης της πεδιάδας Αγιάς - Ανάβρας (13.650 στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων), η οποία βρίσκεται ανάντη του ταμιευτήρα, των παρόχθιων περιοχών του ρ. Πουρί και των παραλιακών περιοχών Αγιόκαμπου, αλλά και στη συνεισφορά νερού για υδρευτικές και για περιβαλλοντικές ανάγκες.

Συνολικός ωφέλιμος όγκος αποθήκευσης νερού : 4.400.000 μ3

Δημοσιεύματα στα ΜΜΕ :

22/6/2019 - Ο Β. Κόκκαλης για το φράγμα στον Αγιόκαμπο - Απάντηση στη ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «Αγιά Νέα Εποχή»

21/5/2019 - Κατασκευή φράγματος στον Αγιόκαμπο θα ξεδιψάσει 13.650 στρέμματα γης - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣ. ΚΟΚΚΑΛΗ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤ. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ

23/5/2019 - Ανακοινώθηκε η κατασκευή φράγματος για άρδευση 13.650 στρεμμάτων στον Αγιόκαμπο

 

Σχετικά έγγραφα, σύνδεσμοι, μελέτες κλπ. :

17/9/2020 -  Έργα και μελέτες ΥΠΑΑΤ

19/12/2013 - Έγκριση ΜΠΕ «Μελέτη Ταµιευτήρα Ν. Λάρισας στη θέση Αγιόκαµπος «Λιβαδότοπος»