Φωτογραφίες Θεσσαλικών Έργων

Φωτογραφίες: 
Θυρόφραγμα (Ρουφράκτης) Γυρτώνης
Φράγμα Λιβαδίου Ελασσόνας
Φράγμα Συκιάς
Αρχεία: