Φωτογραφίες δραστηριοτήτων - συναντήσεων Θεσσαλών (ΠΑΣΕ - Φορείς) με Κόμματα - Υπουργούς