Εξορθολογισμός λειτουργίας υφιστάμενων δικτύων άρδευσης Ν. Τρικάλων, με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αφορά στην κατασκευή υπόγειων αγωγών από P.V.C. 10 atm συνολικού μήκους 255.230 μέτρων, μετά των απαιτουμένων υδροληψιών, δικλείδων, αντιπληγματικών βαλβίδων, και λοιπών εξαρτημάτων σε αγροκτήματα του Νομού Τρικάλων. Συγκεκριμένα οι επεμβάσεις που σχεδιάζονται στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, αναφέρονται σε περιοχές εντός αναδασμού στους τέσσερις Δήμους ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΠΥΛΗΣ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ του Νομού Τρικάλων.

Ειδικότερα, τα προτεινόμενα έργα θα εκτελεστούν στα αγροκτήματα : Σαρακίνας, Περιστέρας, Διαλεχτού, Μεγάλου Κεφαλοβρύσου, Μικρού Κεφαλοβρύσου, Αγίων Αποστόλων, Μεγάρχης, Δροσερού, Μουριάς, Πηγής, Μεγάλων Καλυβίων, Χρυσαυγής, Ταξιαρχών, Πετρόπορου, Κλοκωτού, Φαρκαδόνας, Ζάρκου, Πηνειάδος.