Αρχείο ΠΑΣΕ Αχελώου : Άρθρα - Δημοσιεύματα - Έγγραφα - Κείμενα

Η Εκτελεστική  Γραμματεία (Ε.Γ)  της ΠΑΣΕ, στα πλαίσια της δραστηριότητας της έκανε γραπτές παρεμβάσεις με επιστολές και υπομνήματα, επισκέψεις - συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δύο Πρωθυπουργούς, σχεδόν όλους τους αρχηγούς κομμάτων, πολλούς υπουργούς  και κυβερνητικούς παράγοντες, παραστάσεις στο ΣτΕ και υποστήριξε ή οργάνωσε κινητοποιήσεις των φορέων της Θεσσαλίας, για την υλοποίηση των έργων του Αχελώου.

Το πολυδιάστατο και δημιουργικό έργο της ΠΑ.Σ.Ε. στα 21  χρόνια λειτουργίας της (1989-2010),  είναι καταγραμμένο στο πλούσιο έντυπο αρχείο της. 

Το 2010 - με πρωτοβουλία του προεδρείου της Ε.Γ - μέρος από το παραπάνω αρχείο, μαζί με ορισμένα  αρχεία των Νομαρχιών Καρδίτσας και Τρικάλων και του αείμνηστου γεωτεχνικού  Γ. Χατζηλάκου, φωτοτυπήθηκε και στην συνέχεια μετατράπηκε σε ηλεκτρονική  μορφή, στην οποία και είναι διαθέσιμο.   

Στο παραπάνω αρχειακό υλικό που είναι κωδικοποιημένο κατά κατηγορία και χρονολογικά, συμπεριλαμβάνονται : (Δ.Τ) Δελτία Τύπου - Δημοσιεύματα Αθηναϊκού - τοπικού τύπου, (Μ) Μελέτες (Π) Παρουσιάσεις, (Α) Άρθρα, (Ε) Έγγραφα-Επιστολές,(Ν) Νομοθετήματα-Κανονισμοί (Φ) Φωτογραφικό Υλικό-Χάρτες, (ΕΝΤ) Έντυπα (ΔΑ) Προσφυγές/Δικαστικές Αποφάσεις και βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο της Περιφέρειας Θεσσαλίας :

https://www.thessaly.gov.gr/

 

Αρχεία: