Αρχείο Κ. Γκούμα : Εισηγήσεις - Παρουσιάσεις 2010 - 2015

Την Θεσσαλία και ειδικότερα  τους επιστημονικούς φορείς (ΓΕΩΤΕΕ, ΤΕΕ, Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας, κ.α), απασχόλησαν τις 3-4 τελευταίες δεκαετίες σημαντικά υδατικά ζητήματα. Το γεγονός αυτό έδωσε την δυνατότητα να συγκεντρωθεί ένα πλούσιο υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) από εισηγήσεις και παρουσιάσεις σε διάφορες ημερίδες, στις οποίες συμμετείχαν πολλοί θεσσαλοί ή άλλοι επιστήμονες, οι οποίοι ασχολήθηκαν για πολλά χρόνια με το αντικείμενο αυτό, δηλαδή τα μεγάλα και μικρότερα υδατικά έργα και γενικότερα τα σημαντικά υδατικά θέματα, που απασχόλησαν  την Θεσσαλία τις 3-4 τελευταίες δεκαετίες.

Εκτιμήθηκε λοιπόν ότι  έπρεπε να συγκεντρωθεί και να ομαδοποιηθεί το υλικό αυτό  σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να είναι εύχρηστο και διαθέσιμο, τόσο στους νέους επιστήμονες, όσο και στους φορείς οι οποίοι ασχολήθηκαν και ανέδειξαν τα υδατικά ζητήματα  όλα αυτά τα χρόνια.

Ειδικότερα μεταξύ των αρχείων περιλαμβάνονται εισηγήσεις για τα ΥΗΕ του Αχελώου, την Κάρλα, τα περιφερειακά (υδατικά) έργα Θεσσαλίας, τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων του Υ.Δ Θεσσαλίας, τον Φορέα Διαχείρισης Υδάτων, το περιβάλλον, κ.α. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα, δημοσιεύθηκαν στα τοπικά ΜΜΕ,  άρθραεπιστολές και συνεντεύξεις για όλα τα παραπάνω σχετικά θέματα. Όλο αυτό το υλικό, μαζί με δημοσιεύματα, χάρτες και φωτογραφίες υδατικών έργων, είναι συγκεντρωμένα σε ψηφιακή μορφή στα παρακάτω αρχεία.

Ευελπιστούμε ότι το υλικό αυτό - που περιέχει και πολλά χρήσιμα στοιχεία για τους Υδατικούς Πόρους της Θεσσαλίας - θα αποτελέσει μία χρήσιμη παρακαταθήκη και σημαντικό βοήθημα για τους νέους συναδέλφους, φοιτητές, ενδιαφερόμενους πολίτες και παράγοντες από το χώρο της αυτοδιοίκησης.