Αρχείο Κ. Γκούμα : Άρθρα, δημοσιεύματα, επιστολές, συνεντεύξεις

Λίγα λόγια για το είδος και το περιεχόμενο των παρακάτω αρχείων

Κατά την διάρκεια της πολύχρονης υπηρεσιακής μου θητείας στην Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (ΥΕΒ), είχα την ευκαιρία και την δυνατότητα να γνωρίσω σε ικανοποιητικό βαθμό πολλά από τα υδατικά ζητήματα, που ταυτόχρονα συνδέονται με την γεωργική ανάπτυξη και με τα αναπτυξιακά - περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλίας.

Η υπηρεσιακή μου αυτή ενασχόληση (ΥΕΒ), αλλά και η κοινωνική δράση και συνεργασία μου με επιστημονικούς φορείς (ΓΕΩΤΕΕ, ΤΕΕ, κ.α)  αποτέλεσαν την αφετηρία για τον εμπλουτισμό των γνώσεων, που με οδήγησαν - σταδιακά όλα τα προηγούμενα χρόνια - να  αποκρυσταλλώσω την άποψη, ότι τα θέματα των υδάτων και του περιβάλλοντος είναι αλληλένδετα και σύνθετα, ότι απαιτείται  ευρύτερη ενημέρωση για την κατανόηση τους και τέλος ότι αποτελούν τον πυλώνα για την επίλυση των αναπτυξιακών – περιβαλλοντικών ζητημάτων γενικά και ειδικά στη Θεσσαλία.

Την τελευταία χρονική περίοδο (2012 - 2024), ως συνταξιούχος πλέον, διατυπώνω δημόσια την άποψη μου (συχνά συνυπογράφοντας και με άλλους φίλους) κυρίως στα θεσσαλικά ΜΜΕ και ιδιαίτερα στις φιλόξενες στήλες της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Λάρισας, με ψυχραιμία, επιστημονική τεκμηρίωση και με σεβασμό στις αντίθετες απόψεις.

Το πλούσιο υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) που αφορά στα γενικότερα σημαντικά υδατικά και περιβαλλοντικά ζητήματα της Θεσσαλίας τις 3 – 4 τελευταίες δεκαετίες  (1986 - 2024), συγκεντρώθηκε, ομαδοποιήθηκε χρονολογικά και περιλαμβάνει :

- Βίντεο συνεντεύξεων και έργων Θεσσαλίας (δες εδώ {1} τους παρακάτω συνδέσμους).

- Άρθρα μου (ή/και άλλα που συνυπογράφω), δημοσιεύματα και επιστολές χρονολογικά ({2}) και κατά θεματική ενότητα ({3}). 

- Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ΥΗΕ του Αχελώου, στα μεγάλα ή και μικρότερα υδατικά περιφερειακά (υδατικά) έργα της λεκάνης Πηνειού, στο περιβάλλον, στα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων του Υ.Δ Θεσσαλίας, στον Φορέα Διαχείρισης Υδάτων, στην ύδρευση της Θεσσαλίας, στις παράνομες γεωτρήσεις, διάφορα υδατικά θέματα, φωτογραφίες έργων κλπ. (δες εδώ {4} τους σχετικούς συνδέσμους).

Το υλικό αυτό για τους Υδατικούς Πόρους της Θεσσαλίας, είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο επισκέπτη του ιστοτόπου και περιέχει  (εκτός των προσωπικών απόψεων) και πολλά ενδιαφέροντα και χρήσιμα στοιχεία.  

Ευελπιστώ ότι θα αποτελέσει μία χρήσιμη παρακαταθήκη και σημαντικό βοήθημα για νέους συναδέλφους, φοιτητές, ενδιαφερόμενους πολίτες και παράγοντες από το χώρο της αυτοδιοίκησης, αλλά και για επιστημονικούς φορείς (ΓΕΩΤΕΕ, Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας, ΤΕΕ), ορισμένους από τους οποίους είχα την τιμή να εκπροσωπώ από διάφορες θέσεις ή/και συνεργάσθηκα όλα αυτά τα χρόνια.

Κώστας Γκούμας 

 

{1} Βίντεο :

Βίντεο σχετικά με έργα Αχελώου και υδατικά θέματα

Βίντεο συνεντεύξεων Κ. Γκούμα σε ΜΜΕ (2019 - 2023

Βίντεο έργων Αχελώου, Κάρλας, Γυρτώνης κ.α (Κανάλι kostas goumas)

Βίντεο - Φωτογραφίες από τις πλημμύρες Daniel - Elias 2023

{2} Περισσότερα αρχεία σε μορφή pdf (1986 - 2023) θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους :

Αρχείο Κ. Γκούμα : Άρθρα, δημοσιεύματα, επιστολές, συνεντεύξεις (2023)

- Αρχείο Κ. Γκούμα : Άρθρα, δημοσιεύματα, επιστολές, συνεντεύξεις (2022)

Αρχείο Κ. Γκούμα : Άρθρα, δημοσιεύματα, επιστολές, συνεντεύξεις (2021

Αρχείο Κ. Γκούμα : Άρθρα, δημοσιεύματα, επιστολές, συνεντεύξεις (2020

- Αρχείο Κ. Γκούμα : Άρθρα, δημοσιεύματα, επιστολές, συνεντεύξεις (2019

Αρχείο Κ. Γκούμα : Άρθρα, δημοσιεύματα, επιστολές, συνεντεύξεις (2018

Αρχείο Κ. Γκούμα : Άρθρα, δημοσιεύματα, επιστολές, συνεντεύξεις (2017

- Αρχείο Κ. Γκούμα : Άρθρα - Επιστολές (2009-2016

- Αρχείο Κ. Γκούμα : Άρθρα - Επιστολές (2003-2008

- Αρχείο Κ. Γκούμα : Άρθρα - Επιστολές (1986-2002

 

{3} Αρχείο Κ. Γκούμα : Άρθρα, δημοσιεύματα, επιστολές, συνεντεύξεις (1986 - 2022) - (Κατά θεματική ενότητα) :

Έργα Αχελώου (Συκιά – Σήραγγα - Μεσοχώρα - ΣτΕ - ΠΑΣΕ - ΕΔΥΕ)

Υδατικό Πρόβλημα Θεσσαλίας  (Γενικά - Αρδευτικά έργα - Μελέτες) – Διάφορα

Έργα Θεσσαλίας (Κάρλα - Αγιονέρι - Γυρτώνη - Σμόκοβο - Ενιπέας - Ληθαίος - Εμπλουτισμός Χάλκης) - Κλιματική αλλαγή - Ερημοποίηση - Πλημμύρες 

Οδηγία 2000/60 - Τιμολόγηση Νερού - Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΛΑΠ) - Φορέας Διαχείρισης - ΤΟΕΒ -Ύδρευση

Αφιερώματα - Γεωτρήσεις - Υπόγεια Ύδατα - Παράνομες - Επιστολές – Απαντήσεις

{4}    Διάφορα αρχεία :

Αρχείο Κ. Γκούμα : Έργα Άνω Αχελώου (1992 - 2015) 

Αρχείο Κ. Γκούμα : Παράνομες γεωτρήσεις (1995 - 2004)

Ανοιχτή Γραμμή για τα νερά, το περιβάλλον, τη Γεωργία στη Θεσσαλία (2021 - 2023)

- Φωτογραφίες Θεσσαλικών Έργων