Ανοιχτή Γραμμή για τα νερά, το περιβάλλον, τη Γεωργία στη Θεσσαλία

Το τελευταίο διάστημα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα κάνουν όλο και πιο αισθητή την παρουσία τους. Οι φωνές των επιστημόνων για άμεση λήψη μέτρων και αναζήτηση ενός πιο σύγχρονου, παραγωγικού μοντέλου στη γεωργία, πληθαίνουν.

Η Θεσσαλία - προειδοποιούν - ερημοποιείται, το έδαφός της διαβρώνεται και μεγάλο μέρος των νερών της, καταλήγει αναξιοποίητο στη θάλασσα, ενώ τα οικοσυστήματά της (Πηνειός, υδροφόροι ορίζοντες) ταπεινώνονται δραματικά.
Η ασφάλεια καλλιεργειών, υποδομών και ανθρώπων, διακυβεύεται, ενώ το κόστος των επιδοτήσεων για επούλωση των πληγών είναι τεράστιο.
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Δευτέρας «ΕτΔ» θέλοντας να κοινωνήσει τις διαστάσεις του σύνθετου και πολυπαραγοντικού αυτού προβλήματος, και να συμβάλει, με τον τρόπο της, στην επίλυσή του, δημιουργεί μια «ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ», μεταξύ των αναγνωστών της και ειδικών επιστημόνων της νεοσυσταθείσας Επιτροπής Διεκδίκησης Επίλυσης του Υδατικού Προβλήματος (ΕΔΥΘΕ), οι οποίοι θα απαντούν σε σχετικά ερωτήματα για τα νερά, το περιβάλλον και τον πρωτογενή τομέα στη Θεσσαλία.

Εννοείται πως η στήλη αυτή θα είναι ανοιχτή και σε άλλους επιστήμονες, εκπροσώπους φορέων, μεμονωμένους αγρότες και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο θα ήθελε να εκφράσει την άποψή του τεκμηριωμένα και καλόπιστα.
Με στόχο την ασφάλεια και τη βελτίωση της καθημερινότητας, αλλά και τη συνειδητοποίηση πως - ειδικά - το νερό, από απειλή που είναι σήμερα, μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία για την ευημερία της Θεσσαλίας.

Ερώτηση «ΕτΔ» (20/9/2021)Σε τι συνίσταται το οικολογικό – περιβαλλοντικό  πρόβλημα της Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) Πηνειού ; Πως αναμένεται να επηρεαστεί από τις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση ; Τι προτείνετε για την επίλυσή του ;

Απάντηση : Η ύπαρξη οξυμένου και διαρκώς επιδεινούμενου οικολογικού προβλήματος στην θεσσαλική λεκάνη δεν αμφισβητείται από κανέναν. Η κλιματική κρίση διαμορφώνει νέες συνθήκες αβεβαιότητας, όπως  αύξηση  θερμοκρασίας, λιγότερες βροχοπτώσεις, ακραίες  πλημύρες,  παρατεταμένη  ξηρασία κλπ., επιφέροντας επέκταση  ερημοποίησης και  διάβρωσης  εδαφών,  ένταση εξάτμισης, μείωση αποθεμάτων νερού, καταστροφικές καταστάσεις στην παραγωγική διαδικασία κ.α. Περισότερα εδώ 

Ερώτηση «ΕτΔ» (27/9/2021) : Το τελευταίο διάστημα γίνεται μεγάλη συζήτηση για θέματα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που σχετίζονται με τα νερά. Ποια είναι αυτά και πώς αντιμετωπίζονται ;

Η απάντηση εδώ  

Ερώτηση «ΕτΔ» (4/10/2021) : Ως γνωστόν, τα τελευταία χρόνια έχουν τεθεί σε ισχύ με υπουργικές αποφάσεις (2014, αναθεώρηση 2017) τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΥ) που ορίζουν τους στόχους, τις δράσεις και τα αναγκαία έργα για ένα ισοσκελισμένο ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ στο Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) της λεκάνης του Πηνειού. Είναι εφικτή η υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί ;

Η απάντηση εδώ 

Ερώτηση «ΕτΔ» (11/10/2021)Ποια είναι η θέση σας για το ΥΗΕ Μεσοχώρας - Γλύστρας της ΔΕΗ, που την περίοδο αυτή η (νέα) περιβαλλοντική αδειοδότηση βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ;

Η απάντηση εδώ 

Ερώτηση «ΕτΔ» (18/10/2021) : Η ΕΔΥΘΕ συνδέει ευθέως το υδατικό ζήτημα με την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στη Θεσσαλία. Πόσο σημαντική θεωρείτε την παράμετρο αυτήν ;

Η απάντηση εδώ