Ανοιχτή Γραμμή για τα νερά, το περιβάλλον, τη Γεωργία στη Θεσσαλία

 

Το τελευταίο διάστημα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα κάνουν όλο και πιο αισθητή την παρουσία τους. Οι φωνές των επιστημόνων για άμεση λήψη μέτρων και αναζήτηση ενός πιο σύγχρονου, παραγωγικού μοντέλου στη γεωργία, πληθαίνουν.

Η Θεσσαλία - προειδοποιούν - ερημοποιείται, το έδαφός της διαβρώνεται και μεγάλο μέρος των νερών της, καταλήγει αναξιοποίητο στη θάλασσα, ενώ τα οικοσυστήματά της (Πηνειός, υδροφόροι ορίζοντες) ταπεινώνονται δραματικά.
Η ασφάλεια καλλιεργειών, υποδομών και ανθρώπων, διακυβεύεται, ενώ το κόστος των επιδοτήσεων για επούλωση των πληγών είναι τεράστιο.
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Δευτέρας «ΕτΔ» θέλοντας να κοινωνήσει τις διαστάσεις του σύνθετου και πολυπαραγοντικού αυτού προβλήματος, και να συμβάλει, με τον τρόπο της, στην επίλυσή του, δημιουργεί μια «ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ», μεταξύ των αναγνωστών της και ειδικών επιστημόνων της νεοσυσταθείσας Επιτροπής Διεκδίκησης Επίλυσης του Υδατικού Προβλήματος (Ε.Δ.Υ.ΘΕ), οι οποίοι θα απαντούν σε σχετικά ερωτήματα για τα νερά, το περιβάλλον και τον πρωτογενή τομέα στη Θεσσαλία.

Εννοείται πως η στήλη αυτή θα είναι ανοιχτή και σε άλλους επιστήμονες, εκπροσώπους φορέων, μεμονωμένους αγρότες και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο θα ήθελε να εκφράσει την άποψή του τεκμηριωμένα και καλόπιστα.
Με στόχο την ασφάλεια και τη βελτίωση της καθημερινότητας, αλλά και τη συνειδητοποίηση πως - ειδικά - το νερό, από απειλή που είναι σήμερα, μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία για την ευημερία της Θεσσαλίας.

2021

Ερώτηση «ΕτΔ» (20/9/2021)Σε τι συνίσταται το οικολογικό – περιβαλλοντικό  πρόβλημα της Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) Πηνειού ; Πως αναμένεται να επηρεαστεί από τις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση ; Τι προτείνετε για την επίλυσή του ;

Απάντηση : Η ύπαρξη οξυμένου και διαρκώς επιδεινούμενου οικολογικού προβλήματος στην θεσσαλική λεκάνη δεν αμφισβητείται από κανέναν. Η κλιματική κρίση διαμορφώνει νέες συνθήκες αβεβαιότητας, όπως  αύξηση  θερμοκρασίας, λιγότερες βροχοπτώσεις, ακραίες  πλημύρες,  παρατεταμένη  ξηρασία κλπ., επιφέροντας επέκταση  ερημοποίησης και  διάβρωσης  εδαφών,  ένταση εξάτμισης, μείωση αποθεμάτων νερού, καταστροφικές καταστάσεις στην παραγωγική διαδικασία κ.α. Περισότερα εδώ 

Ερώτηση «ΕτΔ» (27/9/2021) : Το τελευταίο διάστημα γίνεται μεγάλη συζήτηση για θέματα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που σχετίζονται με τα νερά. Ποια είναι αυτά και πώς αντιμετωπίζονται ;

Η απάντηση εδώ  

Ερώτηση «ΕτΔ» (4/10/2021) : Ως γνωστόν, τα τελευταία χρόνια έχουν τεθεί σε ισχύ με υπουργικές αποφάσεις (2014, αναθεώρηση 2017) τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΥ) που ορίζουν τους στόχους, τις δράσεις και τα αναγκαία έργα για ένα ισοσκελισμένο ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ στο Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) της λεκάνης του Πηνειού. Είναι εφικτή η υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί ;

Η απάντηση εδώ 

Ερώτηση «ΕτΔ» (11/10/2021)Ποια είναι η θέση σας για το ΥΗΕ Μεσοχώρας - Γλύστρας της ΔΕΗ, που την περίοδο αυτή η (νέα) περιβαλλοντική αδειοδότηση βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ;

Η απάντηση εδώ 

Ερώτηση «ΕτΔ» (18/10/2021) : Η ΕΔΥΘΕ συνδέει ευθέως το υδατικό ζήτημα με την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στη Θεσσαλία. Πόσο σημαντική θεωρείτε την παράμετρο αυτήν ;

Η απάντηση εδώ 

Ερώτηση «ΕτΔ» (25/10/2021)  : Είναι βάσιμοι οι φόβοι που εκφράζονται ότι τα νερά του Αχελώου που θα μεταφερθούν θα αποτελέσουν άσκοπη σπατάλη ; Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των οικοσυστημάτων στην Αιτωλοακαρνανία ;  Τι θα συμβεί στη Θεσσαλία εάν δεν υπάρξει στο μέλλον ενίσχυση υδάτων από τον Αχελώο ;

Η απάντηση εδώ 

Ερώτηση «ΕτΔ» (1/11/2021)  : Εκτός της ενδεχόμενης μεταφοράς νερού (εκτροπής) από τον Αχελώο, ποιες υποδομές απαιτούνται και τι πρωτοβουλίες μπορούν να ληφθούν με στόχο τη μείωση των αναγκών σε νερό ώστε να υποκατασταθούν οι αντλήσεις υπόγειων νερών (γεωτρήσεις) από επιφανειακά νερά ; Αποτελεί λύση η μείωση των αρδευόμενων καλλιεργειών ;

Η απάντηση εδώ 

Ερώτηση «ΕτΔ» (8/11/2021)  : Τι ακριβώς είναι τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), ποια είναι η σημασία τους για την Θεσσαλία & τι επιδιώκουν ; Θεωρείτε ότι τα ΣΔΛΑΠ δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της Γεωργίας στο μέλλον & ποιες είναι οι προοπτικές της Γεωργίας ;

Η απάντηση εδώ 

Ερώτηση «ΕτΔ» (15/11/2021)  :   Μια σταθερή διεκδίκησή σας είναι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης υδάτων. Ποια είναι η κατάσταση στον τομέα αυτόν ; Ποια είναι η θέση των κυβερνήσεων που έχουν την ευθύνη υλοποίησης του ΣΔΥ ; Πόσο εφικτή είναι η υλοποίησή του στις παρούσες συνθήκες ;

Η απάντηση εδώ 

Ερώτηση «ΕτΔ» (22/11/2021)  : Στη χώρα μας και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, η κακή διαχείριση των υδάτων και η έλλειψη νερού αποτελούν τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της γεωργίας, σε μια περίοδο που η αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη απαιτεί αύξηση της παραγωγικότητάς της. Μπορεί να αναστραφεί αυτό και με ποιον τρόπο ; Εάν δεν συμβεί αυτό, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία της περιοχής ;

 
Ερώτηση «ΕτΔ» (29/11/2021)  : Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν δημοσιεύματα τα οποία προσάπτουν στην Επιτροπή Διεκδίκησης για την επίλυση Υδατικού προβλήματος Θεσσαλίας (Ε.Δ.Υ.ΘΕ.) ότι προσπαθεί να αποσιωπήσει τις ευθύνες σε κυβερνήσεις περασμένων δεκαετιών ως προς τη μη επίλυση του υδατικού προβλήματος, ότι δεν διαθέτει την απαιτούμενη αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία και ότι δογματικά υποστηρίζει «ή το έργο εκτροπής ή τίποτα». Ποια είναι η απάντησή σας σε αυτά ; 
 
 
Ερώτηση «ΕτΔ» (6/12/2021)  : Για το θέμα ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ ένα εύλογο ερώτημα που τίθεται είναι : Οι υδατικές ανάγκες του ΥΔ Θεσσαλίας μπορούν να καλυφθούν χωρίς την πρόσθετη ενίσχυση υδάτων που θα προέλθουν από τη μεταφορά (εκτροπή) υδάτων από τον Άνω Αχελώο ;
 
 
Ερώτηση «ΕτΔ» (13/12/2021)  : Πληροφορηθήκαμε ότι κατά την διάρκεια της πρόσφατης ημερίδας της ΠΕΔ Θεσσαλίας για το υδατικό, η ΕΔΥΘΕ παρέδωσε στον κ. Κρεμλή, σύμβουλο του κ. Πρωθυπουργού σε θέματα περιβάλλοντος, επιστολή σχετική με το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας. Ποιο είναι το περιεχόμενο της επιστολής αυτής και τι ζητήθηκε από τον κ. Κυρ. Μητσοτάκη ;
 

Ερώτηση «ΕτΔ» (20/12/2021) : Το τελευταίο διάστημα βρέθηκε στο προσκήνιο το Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας. Για ποιον λόγο συζητήθηκε και πάλι, εφόσον το έργο είχε αδειοδοτηθεί κανονικά από το 2017 ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (27/12/2021) : Πώς καταγράφηκαν οι θέσεις κομμάτων και παρατάξεων σχετικά με τη (νέα) αδειοδότηση του ΥΗΕ Μεσοχώρας στη Θεσσαλία και την Αιτωλοακαρνανία, κατά την πρόσφατη διαβούλευση ;

Η απάντηση εδώ

2022

Ερώτηση «ΕτΔ»: (3/1/2022) : Παρά την εκδήλωση της ενεργειακής κρίσης με την εκτόξευση των τιμών ενέργειας, η Κυβέρνηση επιμένει στην πολιτική τής απολιγνιτοποίησης μέσω μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ορυκτό (φυσικό όπως λέγεται) αέριο, επικουρούμενη από ανεμογεννήτριες (Α/Γ) και φωτοβολταϊκά (Φ/Β). 

Πώς το σχολιάζετε και πώς η ενεργειακή πολιτική συνδέεται με τα υδατικά έργα στη Θεσσαλία ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (11/1/2022) :  Αρκετά συχνά αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός για τη λειτουργία των αυτοδιοικούμενων «Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων», δηλαδή τους ΤΟΕΒ - ΓΟΕΒ, σχετικά με τη συνεισφορά τους στον τομέα των αρδεύσεων, τη βιωσιμότητά τους και τις προοπτικές τους σε ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης υδάτων. Ποια είναι η δική σας άποψη ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (17/1/2022) :  Πριν μερικές εβδομάδες, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ)/Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα ημερίδα για το «Υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας» και πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν τα συμπεράσματά της.

Ποια είναι τα δικά σας σχόλια και τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής για την επίτευξη των στόχων των θεσσαλικών οργανώσεων ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (24/1/2022) :  Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα από τις πρόσφατες πλημμύρες στη Θεσσαλία («Διομήδης») ; Πως συνδέονται οι διεκδικήσεις τηε Ε.Δ.Υ.ΘΕ με την αντιπλημμυρική προστασία του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (31/1/2022) :  Στις βασικές διεκδικήσεις της Ε.Δ.Υ.ΘΕ. περιλαμβάνεται και «η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου πλάνου (master plan) έργων και δράσεων» σχετικά με το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας. Σε τι ειδικότερα θα αποσκοπούσε ένα τέτοιο σχέδιο ; Σε τι θα διέφερε από το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΛΑΠ) Θεσσαλίας ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (7/2/2022) :  Μπορεί η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών της Θεσσαλίας να συμβάλλει στην επίλυση του υδατικού προβλήματος της περιοχής ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (14/2/2022) :  Ανάμεσα στις διεκδικήσεις που προβάλλει η Επιτροπή Διεκδίκησης επίλυσης Υδατικού προβλήματος Θεσσαλίας (Ε.Δ.Υ.ΘΕ.), παρατηρούμε ότι ξεχωριστή θέση έχουν εκείνες που συνδέουν τα έργα και τις προτεινόμενες δράσεις με την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ διάσταση του υδατικού προβλήματος, παρότι στην κοινή γνώμη κυριαρχεί η άποψη ότι το θέμα αυτό αφορά κυρίως (εάν όχι αποκλειστικά για ορισμένους) στην κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Μπορείτε να το αιτιολογήσετε ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (21/2/2022) : Στις θέσεις της Επιτροπής  Διεκδίκησης επίλυσης  Υδατικού προβλήματος Θεσσαλίας (Ε.Δ.Υ.ΘΕ) τίθεται ως  βασικό αίτημα  η συζήτηση στη Βουλή, με στόχο να ληφθεί μία οριστική απόφαση είτε για επανεκκίνηση, ολοκλήρωση και λειτουργία των ημιτελών έργων Άνω Αχελώου (φράγμα – ταμιευτήρας  Συκιάς και σήραγγα μεταφοράς υδάτων προς Μουζάκι), είτε για την κατεδάφιση των έργων αυτών.

Σε περίπτωση που η σημερινή (ή έστω μία επόμενη κυβέρνηση) επιχειρήσει την επανεκκίνηση των έργων, ποια κατά την γνώμη σας είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (28/2/2022) :  Ποια είναι η άποψή σας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ; 

Πως σχολιάζετε τα αιτήματα που διατυπώνονται από τους αγρότες ;

Υπάρχει σύνδεση με τα αιτήματα αυτά και τις διεκδικήσεις που προβάλλει η Επιτροπή  Διεκδίκησης επίλυσης  Υδατικού προβλήματος Θεσσαλίας (Ε.Δ.Υ.ΘΕ) ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (8/3/2022) :  Μεγάλη συζήτηση γίνεται για την νέα (2η) αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) που αφορά την Θεσσαλία. Ποια είναι η σημασία του ;  Τι προσδοκίες δημιουργούνται (όταν αυτό εγκριθεί) ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (14/3/2022) :  Στον διάλογο που αναπτύσσεται γύρω από το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας καταγράφονται απόψεις που ουσιαστικά αντιπαραθέτουν την υλοποίηση των κατευθύνσεων που καταγράφει το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (γνωστό ως ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΥΔΘ) με τα έργα «Εκτροπής Αχελώου» (Ε.Αχ.), θέτοντας επιπλέον το ερώτημα «Ποιο είναι το ζήτημα ; Η επίλυση του υδατικού προβλήματος ή η εκτροπή Αχελώου ; » (δες και πρόσφατο άρθρο κ. Β. Κορκίζογλου - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 11/3/2022).

Ποια είναι η άποψή σας ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (21/3/2022) :  Πριν λίγες ημέρες έγινε γνωστό ότι κατατέθηκε νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά της αδειοδότησης του υδροηλεκτρικού έργου (ΥΗΕ) Μεσοχώρας από τον Σύλλογο Κατακλυζομένων Μεσοχώρας (ΣΚΜ).

Πώς σχολιάζετε την ενέργεια αυτή ; Κατά πόσο οι ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ σχετίζονται με περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το έργο ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (28/3/2022) :  Μία βασική κατεύθυνση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΥΔΘ) είναι το μέτρο – δράση εξοικονόμησης του νερού ώστε να περιοριστούν οι ποσότητες που καταναλώνονται (κυρίως στη γεωργία).

Γίνονται βήματα προς την κατεύθυνση αυτή ; Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την επίτευξη του στόχου αυτού ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (4/4/2022) :  Ανάμεσα στις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης (που εκδηλώθηκε το φθινόπωρο του 2021 και απογειώθηκε  με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία)  συμπεριλαμβάνονται και οι τομείς της ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ πόλεων και οικισμών.

Ποιες είναι οι συνέπειες αυτές και ποιες οι προοπτικές αντιμετώπισης τους ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (11/4/2022) : Υπάρχει πρόβλημα επισιτιστικής ασφάλειας για τη χώρα ; Μια Εθνική Αγροτική Πολιτική είναι απαραίτητη, αλλά πού πρέπει να κατευθύνεται ; Στην παραγωγή προϊόντων που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί ; Κύριο όμως πρόβλημα είναι να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε την παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (18/4/2022) : Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Λάρισα ημερίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, παρουσία υψηλόβαθμων πολιτικών στελεχών, αυτοδιοικητικών και επιστημόνων, με αντικείμενο την κλιματική κρίση. Πώς σχολιάζετε τις παρεμβάσεις που σχετίζονται με το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (26/4/2022) : Υπάρχει λογική  στον αποκλεισμό της χρήσης της υδραυλικής ενέργειας  για κάλυψη των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα ; Ή είναι  απλώς η λογική των οικολόγων του όχι σε όλα που επικρατεί σε βάρος των συμφερόντων της χώρας ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (3/5/2022) : Η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος στην Ουκρανία - με τις τεράστιες επιπτώσεις στις οικονομίες όλων των χωρών του πλανήτη - και η νέα ΚΑΠ (που σύντομα θα αρχίσει η εφαρμογή της) δημιουργούν ένα νέο τοπίο στον αγροδιατροφικό τομέα, και, στη χώρα μας. 

Πώς όλα αυτά επηρεάζουν τη Θεσσαλία ;

Η απάντηση εδώ