Ανοιχτή Γραμμή για τα νερά, το περιβάλλον, τη Γεωργία στη Θεσσαλία

Το τελευταίο διάστημα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα κάνουν όλο και πιο αισθητή την παρουσία τους. Οι φωνές των επιστημόνων για άμεση λήψη μέτρων και αναζήτηση ενός πιο σύγχρονου, παραγωγικού μοντέλου στη γεωργία, πληθαίνουν.

Η Θεσσαλία - προειδοποιούν - ερημοποιείται, το έδαφός της διαβρώνεται και μεγάλο μέρος των νερών της, καταλήγει αναξιοποίητο στη θάλασσα, ενώ τα οικοσυστήματά της (Πηνειός, υδροφόροι ορίζοντες) ταπεινώνονται δραματικά.
Η ασφάλεια καλλιεργειών, υποδομών και ανθρώπων, διακυβεύεται, ενώ το κόστος των επιδοτήσεων για επούλωση των πληγών είναι τεράστιο.
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Δευτέρας «ΕτΔ» θέλοντας να κοινωνήσει τις διαστάσεις του σύνθετου και πολυπαραγοντικού αυτού προβλήματος, και να συμβάλει, με τον τρόπο της, στην επίλυσή του, δημιουργεί μια «ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ», μεταξύ των αναγνωστών της και ειδικών επιστημόνων της νεοσυσταθείσας Επιτροπής Διεκδίκησης Επίλυσης του Υδατικού Προβλήματος (ΕΔΥΘΕ), οι οποίοι θα απαντούν σε σχετικά ερωτήματα για τα νερά, το περιβάλλον και τον πρωτογενή τομέα στη Θεσσαλία.

Εννοείται πως η στήλη αυτή θα είναι ανοιχτή και σε άλλους επιστήμονες, εκπροσώπους φορέων, μεμονωμένους αγρότες και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο θα ήθελε να εκφράσει την άποψή του τεκμηριωμένα και καλόπιστα.
Με στόχο την ασφάλεια και τη βελτίωση της καθημερινότητας, αλλά και τη συνειδητοποίηση πως - ειδικά - το νερό, από απειλή που είναι σήμερα, μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία για την ευημερία της Θεσσαλίας.

2021

Ερώτηση «ΕτΔ» (20/9/2021)Σε τι συνίσταται το οικολογικό – περιβαλλοντικό  πρόβλημα της Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) Πηνειού ; Πως αναμένεται να επηρεαστεί από τις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση ; Τι προτείνετε για την επίλυσή του ;

Απάντηση : Η ύπαρξη οξυμένου και διαρκώς επιδεινούμενου οικολογικού προβλήματος στην θεσσαλική λεκάνη δεν αμφισβητείται από κανέναν. Η κλιματική κρίση διαμορφώνει νέες συνθήκες αβεβαιότητας, όπως  αύξηση  θερμοκρασίας, λιγότερες βροχοπτώσεις, ακραίες  πλημύρες,  παρατεταμένη  ξηρασία κλπ., επιφέροντας επέκταση  ερημοποίησης και  διάβρωσης  εδαφών,  ένταση εξάτμισης, μείωση αποθεμάτων νερού, καταστροφικές καταστάσεις στην παραγωγική διαδικασία κ.α. Περισότερα εδώ 

Ερώτηση «ΕτΔ» (27/9/2021) : Το τελευταίο διάστημα γίνεται μεγάλη συζήτηση για θέματα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που σχετίζονται με τα νερά. Ποια είναι αυτά και πώς αντιμετωπίζονται ;

Η απάντηση εδώ  

Ερώτηση «ΕτΔ» (4/10/2021) : Ως γνωστόν, τα τελευταία χρόνια έχουν τεθεί σε ισχύ με υπουργικές αποφάσεις (2014, αναθεώρηση 2017) τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΥ) που ορίζουν τους στόχους, τις δράσεις και τα αναγκαία έργα για ένα ισοσκελισμένο ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ στο Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) της λεκάνης του Πηνειού. Είναι εφικτή η υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί ;

Η απάντηση εδώ 

Ερώτηση «ΕτΔ» (11/10/2021)Ποια είναι η θέση σας για το ΥΗΕ Μεσοχώρας - Γλύστρας της ΔΕΗ, που την περίοδο αυτή η (νέα) περιβαλλοντική αδειοδότηση βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ;

Η απάντηση εδώ 

Ερώτηση «ΕτΔ» (18/10/2021) : Η ΕΔΥΘΕ συνδέει ευθέως το υδατικό ζήτημα με την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στη Θεσσαλία. Πόσο σημαντική θεωρείτε την παράμετρο αυτήν ;

Η απάντηση εδώ 

Ερώτηση «ΕτΔ» (25/10/2021)  : Είναι βάσιμοι οι φόβοι που εκφράζονται ότι τα νερά του Αχελώου που θα μεταφερθούν θα αποτελέσουν άσκοπη σπατάλη ; Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των οικοσυστημάτων στην Αιτωλοακαρνανία ;  Τι θα συμβεί στη Θεσσαλία εάν δεν υπάρξει στο μέλλον ενίσχυση υδάτων από τον Αχελώο ;

Η απάντηση εδώ 

Ερώτηση «ΕτΔ» (1/11/2021)  : Εκτός της ενδεχόμενης μεταφοράς νερού (εκτροπής) από τον Αχελώο, ποιες υποδομές απαιτούνται και τι πρωτοβουλίες μπορούν να ληφθούν με στόχο τη μείωση των αναγκών σε νερό ώστε να υποκατασταθούν οι αντλήσεις υπόγειων νερών (γεωτρήσεις) από επιφανειακά νερά ; Αποτελεί λύση η μείωση των αρδευόμενων καλλιεργειών ;

Η απάντηση εδώ 

Ερώτηση «ΕτΔ» (8/11/2021)  : Τι ακριβώς είναι τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), ποια είναι η σημασία τους για την Θεσσαλία & τι επιδιώκουν ; Θεωρείτε ότι τα ΣΔΛΑΠ δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της Γεωργίας στο μέλλον & ποιες είναι οι προοπτικές της Γεωργίας ;

Η απάντηση εδώ 

Ερώτηση «ΕτΔ» (15/11/2021)  :   Μια σταθερή διεκδίκησή σας είναι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης υδάτων. Ποια είναι η κατάσταση στον τομέα αυτόν ; Ποια είναι η θέση των κυβερνήσεων που έχουν την ευθύνη υλοποίησης του ΣΔΥ ; Πόσο εφικτή είναι η υλοποίησή του στις παρούσες συνθήκες ;

Η απάντηση εδώ 

Ερώτηση «ΕτΔ» (22/11/2021)  : Στη χώρα μας και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, η κακή διαχείριση των υδάτων και η έλλειψη νερού αποτελούν τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της γεωργίας, σε μια περίοδο που η αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη απαιτεί αύξηση της παραγωγικότητάς της. Μπορεί να αναστραφεί αυτό και με ποιον τρόπο ; Εάν δεν συμβεί αυτό, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία της περιοχής ;

 
Ερώτηση «ΕτΔ» (29/11/2021)  : Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν δημοσιεύματα τα οποία προσάπτουν στην Επιτροπή Διεκδίκησης για την επίλυση Υδατικού προβλήματος Θεσσαλίας (Ε.Δ.Υ.ΘΕ.) ότι προσπαθεί να αποσιωπήσει τις ευθύνες σε κυβερνήσεις περασμένων δεκαετιών ως προς τη μη επίλυση του υδατικού προβλήματος, ότι δεν διαθέτει την απαιτούμενη αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία και ότι δογματικά υποστηρίζει «ή το έργο εκτροπής ή τίποτα». Ποια είναι η απάντησή σας σε αυτά ; 
 
 
Ερώτηση «ΕτΔ» (6/12/2021)  : Για το θέμα ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ ένα εύλογο ερώτημα που τίθεται είναι : Οι υδατικές ανάγκες του ΥΔ Θεσσαλίας μπορούν να καλυφθούν χωρίς την πρόσθετη ενίσχυση υδάτων που θα προέλθουν από τη μεταφορά (εκτροπή) υδάτων από τον Άνω Αχελώο ;
 
 
Ερώτηση «ΕτΔ» (13/12/2021)  : Πληροφορηθήκαμε ότι κατά την διάρκεια της πρόσφατης ημερίδας της ΠΕΔ Θεσσαλίας για το υδατικό, η ΕΔΥΘΕ παρέδωσε στον κ. Κρεμλή, σύμβουλο του κ. Πρωθυπουργού σε θέματα περιβάλλοντος, επιστολή σχετική με το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας. Ποιο είναι το περιεχόμενο της επιστολής αυτής και τι ζητήθηκε από τον κ. Κυρ. Μητσοτάκη ;
 

Ερώτηση «ΕτΔ» (20/12/2021) : Το τελευταίο διάστημα βρέθηκε στο προσκήνιο το Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας. Για ποιον λόγο συζητήθηκε και πάλι, εφόσον το έργο είχε αδειοδοτηθεί κανονικά από το 2017 ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (27/12/2021) : Πώς καταγράφηκαν οι θέσεις κομμάτων και παρατάξεων σχετικά με τη (νέα) αδειοδότηση του ΥΗΕ Μεσοχώρας στη Θεσσαλία και την Αιτωλοακαρνανία, κατά την πρόσφατη διαβούλευση ;

Η απάντηση εδώ

2022

Ερώτηση «ΕτΔ»: (3/1/2022) : Παρά την εκδήλωση της ενεργειακής κρίσης με την εκτόξευση των τιμών ενέργειας, η Κυβέρνηση επιμένει στην πολιτική τής απολιγνιτοποίησης μέσω μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ορυκτό (φυσικό όπως λέγεται) αέριο, επικουρούμενη από ανεμογεννήτριες (Α/Γ) και φωτοβολταϊκά (Φ/Β). 

Πώς το σχολιάζετε και πώς η ενεργειακή πολιτική συνδέεται με τα υδατικά έργα στη Θεσσαλία ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (11/1/2022) :  Αρκετά συχνά αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός για τη λειτουργία των αυτοδιοικούμενων «Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων», δηλαδή τους ΤΟΕΒ - ΓΟΕΒ, σχετικά με τη συνεισφορά τους στον τομέα των αρδεύσεων, τη βιωσιμότητά τους και τις προοπτικές τους σε ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης υδάτων. Ποια είναι η δική σας άποψη ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (17/1/2022) :  Πριν μερικές εβδομάδες, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ)/Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα ημερίδα για το «Υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας» και πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν τα συμπεράσματά της.

Ποια είναι τα δικά σας σχόλια και τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής για την επίτευξη των στόχων των θεσσαλικών οργανώσεων ;

Η απάντηση εδώ

Ερώτηση «ΕτΔ»: (24/1/2022) :  Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα από τις πρόσφατες πλημμύρες στη Θεσσαλία («Διομήδης») ; Πως συνδέονται οι διεκδικήσεις τηε Ε.Δ.Υ.ΘΕ με την αντιπλημμυρική προστασία του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας ;

Η απάντηση εδώ