ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2019

«Τα υδατικά, περιβαλλοντικά και ενεργειακά προβλήματα της Θεσσαλίας κατά την περίοδο 2014 – 2019»