ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Γιώργος Χατζηλάκος : Κεφάλαιο Α. Οικολογία και «οικολόγοι

Όπως προαναφέραμε ο Γ.Χ. υπήρξε έντιμος και ειλικρινής επιστήμονας, με πίστη και σεβασμό στην οικολογική αντίληψη και με συνεπή δράση στον τομέα αυτό.

Όμως του προκαλούσε μεγάλη αντίδραση η στάση την οποία κρατούσαν ορισμένοι «οικολογίζοντες» στα μείζονα θέματα του γνωστικού του αντικειμένου ή των κοινωνικών του ενδιαφερόντων, ιδιαίτερα αυτά που συνδέονταν με τη Θεσσαλία (Κάρλα, έργα Αχελώου, Γεωργική Ανάπτυξη κλπ).  Ήταν πολύ αυστηρός ιδιαίτερα σε θέματα διαστρέβλωσης ιστορικών δεδομένων αλλά και στην επιπολαιότητα με τη οποία κάποιοι δήθεν «οικολόγοι» τοποθετούνταν χωρίς να γνωρίζουν σε βάθος τα ζητήματα.

Επιλέξαμε και παραθέτουμε ορισμένα αποσπάσματα από βιβλία ή γραπτά κείμενα του Γ.Χ. στο θέμα της οικολογίας :

1. Τον επίλογο (μεγάλο μέρος του οποίου παραθέτουμε) του βιβλίου του «Η Δήθεν Δίκη» (Λάρισα 2002), τον αφιερώνει στους  «οικολόγους» (τα εισαγωγικά δικά του). 

[Οικολόγοι και «οικολόγοι» - Κλείνω την παρούσα εργασία με την κατάθεση των παρακάτω σκέψεων μου, έτσι που έρχονται σαν κύματα η μία κοντά στην άλλη, καθώς προσπερνώ τις μαρτυρίες που πριέχονται στα λεγόμενα πτΔτΑ. Διακεκριμμένα μέλη ......]

Η συνέχεια στον σύνδεσμο :

https://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2002_i_dithen_dik...

2. Στο ίδιο βιβλίο του ο ΓΧ αναφέρεται με σχόλιο στην «μαρτυρία» του Μιχάλη Μοδινού από το βιβλίο η Δίκη του Αχελώου (1999 εκδόσεις Στοχαστής).  Γράφει συγκεκριμένα :

[Η υγεία των Θεσσαλών και πως κοστολογείται από τους δήθεν οικολόγους. - Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι παράλληλα με τα οικονομικά οφέλη από τον πρωτογενή τομέα παραγωγής , που επηρεάζει και παρασύρει προς περαιτέρω άνοδο  το δευτερογενή (βιοτεχνία-βιομηχανία), και τον τριτογενή (υπηρεσίες κ.α) ......]

Περισσότερα στα παρακάτω σύνδεσμο :

https://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2002_i_dithen_dik...

 

Φωτογραφίες: 
Κ. Βασιλάκης, Σπ. Παπαγρηγορίου, Τ. Μπαρμπούτης, Γ. Χατζηλάκος