ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Γιώργος Χατζηλάκος : Κεφάλαιο Γ. Ο Αχελώος και τα έργα στο άνω («θεσσαλικό») τμήμα του

Είναι γνωστό ότι για την «εκτροπή Αχελώου» ο ΓΧ ήταν από τους πρώτους που συνέλαβε σε βάθος την σημασία του εγχειρήματος και, ανάμεσα στους σημαντικούς ανθρώπους (διανοητές, τεχνικούς, συνδικαλιστές, Αυτοδιοικητικούς και πολιτικούς) που συμμετείχαν στην κοινή προσπάθεια, ο ΓΧ ήταν κατά την άποψή μας σε θέση να τεκμηριώσει πληρέστερα από κάθε άλλο την μεγάλη σημασία των έργων και το όραμα για την Θεσσαλία του μέλλοντος.

Παράλληλα με την αίσθηση του καθήκοντος που τον διέκρινε και χωρίς καμμία διάθεση προβολής, ο ΓΧ εντάχθηκε πολύ γρήγορα στην Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή (ΠΑΣΕ) που συντόνιζε τον αγώνα και τις προσπάθειες για την υλοποίηση των έργων του Αχελώου. Στα πλαίσια αυτά συμμετείχε σε πλήθος συσκέψεων, Συνεδρίων, ημερίδων κ.λ.π. έγραψε πολλά άρθρα, κέρδισε τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων όσοι κατά καιρούς συμμετείχαν στην ΠΑΣΕ και, ως αποκορύφωμα, συνέγραψε το βιβλίο «Η δήθεν Δίκη», όπου έδωσε με πληρότητα και αναμφισβήτητη επιστημονική επάρκεια τις ανάλογες απαντήσεις στις αιτιάσεις και τους ισχυρισμούς όσων «αγωνίσθηκαν» κατά των έργων του Άνω Αχελώου. 

Στα κεφάλαια του αφιερώματος που προηγήθηκαν, ο αναγνώστης έχει ήδη αποκτήσει μια εικόνα για τις απόψεις του Γ.Χ. σχετικά με τα έργα του Άνω Αχελώου. Στο κεφάλαιο αυτό για λόγους πληρότητας παραθέτουμε δύο ακόμη τοποθετήσεις του Γ.Χ., με αποσπάσματα από το βιβλίο του «Η Δήθεν Δίκη» :

1. Στην εισαγωγή του βιβλίου ο ΓΧ σημειώνει : « Η εκτροπή μέρους των υδάτων του άνω ρου του Αχελώου στη θεσσαλική πεδιάδα, έργο εγγειοβελτιωτικό πολλαπλού σκοπού με εμφανή τον περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα του, επιχειρήθηκε από μάρτυρες στη ΔτΑ να παρουσιασθεί σαν αντιδικία των Θεσσαλών, ιδιαίτερα των αγροτών, προς τους Αιτωλοακαρνάνες. …».

 Η συνέχεια στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2002_kef_g_i_dith...

2. Σε άλλο κεφάλαιο του ιδίου βιβλίου επεξηγεί πιο αναλυτικά τις θέσεις αναφερόμενος στον καθηγητή Κουτσοκώστα :

«Τι δεν προέβλεψε ο καθηγητής  Κουτσοκώστας   -  Από το 1928 λοιπόν έγινε λόγος για εκτροπή Αχελώου. Ποιου Αχελώου ;  Μα αυτού για τον οποίο με λεπτομέρειες προσδιόριζε ο καθηγητής με τον προφορικό και γραπτό λόγο του, δηλαδή του άνω ρου του Αχελώου, αυτού που ελίσσεται στην ορεινή Θεσσαλία. ….».  Η συνέχεια στον παρακάτω σύνδεσμο : 

https://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2002_i_dithen_dik...

 

Φωτογραφίες: 
Ηλιάδης Π. Μπαρμπούτης Κ. Χατζηλάκος Γ. Τ. Γκούμας Αναγνωστόπουλος Β.
Αριστ. Λαμπρούλης - Γ. Χατζηλάκος - Λ. Καρυά